Allle betrokken partijen hebben hun handtekening gezet.
Allle betrokken partijen hebben hun handtekening gezet. Foto: aangeleverd

Woningbouwontwikkeling Centrum-West Venhuizen van start

Algemeen

VENHUIZEN - De eerste stappen worden gezet voor woningbouw in Venhuizen. De gemeente Drechterland en de ontwikkelaars starten verkennende gesprekken om in 2024 tussen de 200 en 250 woningen te bouwen achter het Twijver. De gemeente hoort ook graag wat inwoners belangrijk vinden bij deze woningbouwontwikkeling.

De vraag naar woningen is groot. Daarom zet de gemeente de komende jaren in op het bouwen van ongeveer 700 woningen in Drechterland. Om aan deze woningbouwambitie te voldoen, wordt nu een start gemaakt met woningbouw in Venhuizen. In het gebied ten westen van het Twijver tussen het Westeinde/Hemmerbuurt en de Westerkerkweg wordt nu verkend wat de mogelijkheden zijn. Eerste stap versnelling woningbouw Wethouder Yvonne Roos is blij met deze eerste stap voor woningbouw in Venhuizen: “We staan voor een grote opgave om nieuwe woningen te bouwen in onze gemeente. Dat gaan we versneld doen. Al in een vroeg stadium gaan we in gesprek met alle partijen die te maken hebben met de ontwikkeling van een woningbouwplan. Voor Centrum West zijn we hiermee al gestart. Begin 2022 zullen we ook de inwoners van Venhuizen hierbij betrekken.” Er wordt uitgekeken naar een vruchtbare samenwerking om een duurzame en toekomstbestendige woon- en leefomgeving te creëren. “Daarmee wordt voldaan aan de grote vraag naar woningen voor starters, gezinnen en senioren. Centrum-West moet een plek worden die bijdraagt aan de verbinding in en met Venhuizen.”

Inwoners Drechterland

Voor Centrum-West Venhuizen wordt nu een ambitiedocument gemaakt. Daarin komen op hoofdlijnen de kaders voor de ontwikkeling van dit gebied. Bijvoorbeeld voor duurzaamheid, verkeer, de ontsluiting van het gebied, de verbinding met voorzieningen zoals de school en het dorpshuis, de aansluiting op wat karakteristiek is voor Venhuizen en ook de uit te voeren ontwikkelingsfasen. Dit ambitiedocument stelt de gemeente op in overleg met de ontwikkelaars en stakeholders zoals de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap en de Omgevingsdienst Noord-Holland. De basis voor het ambitiedocument zijn de verzamelde ideeën en aandachtspunten van inwoners in de projecten Vitaal Drechterland, Centrumplan Venhuizen en de Bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Begin 2022 mogen onder andere inwoners, omwonenden en ondernemers reageren op het concept ambitiedocument. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij aanvullende uitgangspunten aangeven. Na het vaststellen van het ambitiedocument door het college volgt het maken van een globaal plan, het zogenaamde masterplan. Ook worden dan de uitgangspunten en taakverdeling tussen gemeente en ontwikkelaars vastgelegd in een anterieure overeenkomst. 

Gemeentehuis

De gemeente verwacht dat na de zomer 2022 de procedure start voor wijziging van het bestemmingsplan en de uitwerking van het stedenbouwkundig plan. In 2017 heeft de gemeenteraad het Centrumplan Venhuizen vastgesteld. In dit plan zijn samen met dorpsbewoners waarden en uitgangspunten voor een vitaal Venhuizen geformuleerd. Deze zijn vertaald in een visie en stedenbouwkundig plan voor ontwikkelingen in het centrum van Venhuizen. Met de uitvoering van het centrumplan is al gestart. Er wordt gewerkt aan de invulling van de voormalige gemeentehuislocatie met starters- en ouderenwoningen. De stolp van het voormalige gemeentehuis is verkocht en biedt onderdak aan de Regiobank en een tandartspraktijk. In het voormalige jeugdgebouw het Skitteljacht zijn klaslokalen voor de Jozefschool gerealiseerd.

Dit jaar besloot de gemeenteraad verkennende gesprekken aan te gaan met de ontwikkelaars voor Centrum-West Venhuizen.

Afbeelding
Afbeelding
Scooterrijder gewond bij ongeluk Grootebroek 112-nieuws 27 mei, 20:45
Afbeelding
Auto op de kop in Bovenkarspel 112-nieuws 25 mei, 23:16
Afbeelding
Vreemde brandweermelding: vrouw vast in fietshandrem 112-nieuws 21 mei, 03:58
Afbeelding
Coalitieakkoord ODS, VVD en CDA Stede Broec Algemeen 10 mei, 10:45
Afbeelding
Scooterrijder gewond in Bovenkarspel 112-nieuws 3 mei, 15:15
Afbeelding
Botsing tussen drie auto’s in Grootebroek 112-nieuws 25 apr, 15:42
Afbeelding
Vrijwilligerspunt Westfriesland en Microsoft werken samen in Microsoft Datacenter Minifonds Algemeen 19 apr, 11:41
Afbeelding
Jaarmarkt Stede Broec trekt stekker uit organisatie Algemeen 14 apr, 13:01
Afbeelding
Brand in publiek toilet van Station Bovenkarspel 112-nieuws 10 apr, 18:47
Afbeelding
Seniorenweek gemeente Stede Broec Algemeen 23 mrt 2022, 15:30
Afbeelding
Vechtpartij tijdens het autowassen in Grootebroek 112-nieuws 17 mrt 2022, 14:24
Afbeelding
Enjoy!: een bijzonder concept dat op vrijwel geen andere praktijkschool in Nederland te vinden is’ Algemeen 17 mrt 2022, 08:30
Afbeelding
‘Het doel van Re-aktief is om dicht bij de mensen te staan en zinnige zorg te leveren’ Partnerbijdrage 10 mrt 2022, 09:00
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Stede Broec

Op Rodi Stede Broec volg je het laatste nieuws uit Stede Broec. Rodi Stede Broec informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Stede Broec

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Stede Broec in je mailbox.