‘Samen aan de slag met de omgevingsvisie’

Nieuws
Het stadsgezicht van Enkhuizen met het logo van de SED-organisatie rechtsboven.
Het stadsgezicht van Enkhuizen met het logo van de SED-organisatie rechtsboven. (Foto: archief)

SED-GEMEENTEN - Met de komst van de Omgevingswet, op 1 januari 2024, worden gemeenten verplicht een omgevingsvisie én een omgevingsplan op te stellen. De drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (SED) gaan dit samen oppakken. De gemeenten staan tenslotte voor dezelfde landelijke opgaven en werken op meerdere terreinen al samen.

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een omgevingsvisie. De Omgevingswet vraagt van gemeenten dat ze een omgevingsvisie en een omgevingsplan opstellen. In een Omgevingsvisie leg je de toekomst van je gemeente vast: ambities en beleidsdoelen over wonen, water, energie, duurzaamheid, natuurgebied en bedrijventerreinen, bereikbaarheid, veiligheid, gezonde leefomgeving, sociale samenhang enzovoorts. Dit doen ze samen met inwoners, verenigingen en bedrijven. In het omgevingsplan wordt de visie vertaald naar (juridische) regels. 

Europese aanbesteding 

De gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland gaan met hun inwoners en ondernemers werken aan een goede integrale langetermijnvisie over de leefomgeving van de gemeenten. Om te zorgen dat het dagelijks werk van de gemeenten door kan gaan is er gezocht naar een samenwerkende partner. Deze partner gaat hen onder andere begeleiden en ontzorgen in participatie met inwoners, ondernemers, gemeenteraden en medewerkers. Via het uitschrijven van een Europese aanbesteding ‘Omgevingsvisie en gemeentebrede omgevingsplannen’ is de opdracht definitief gegund aan: Royal HaskoningDHV en BügelHajema adviseurs. De gemeentes kijken uit naar een prettige samenwerking.

Voortbouwen

De eerste stap verwachten de SED-gemeenten begin juni te zetten. Dan gaan ze inwoners, vanaf 15 jaar, vragen naar hun ideeën over de toekomst van de gemeente. Hiervoor pakken ze de informatie die in 2021 is opgehaald. Deze informatie staat in de documenten: ‘Bouwstenen voor de omgevingsvisie…’ op: www.samen.stedebroec.nl | www.samen.enkhuizen.nl | www.samen.drechterland.nl.