Valsheid in geschrifte, oplichting en ambtelijke corruptie waren de aanklachten tegen de ict’er die op staande voet werd ontslagen.
Valsheid in geschrifte, oplichting en ambtelijke corruptie waren de aanklachten tegen de ict’er die op staande voet werd ontslagen. (Foto: archief Rodi Media)

BUCH kost ook gemeenschap Uitgeest kapitalen

Algemeen

REGIO – Het samenwerkingsverband tussen gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, kortweg BUCH, telt ongeveer achthonderd medewerkers. Het instituut ligt met regelmaat onder vuur.

Inhuur voor ruim 15 miljoen euro

Zo constateerde in 2020 onderzoeksbureau PRA uit Utrecht, dat de verantwoording voor kosten van externe krachten vaak niet op orde was. Het inhuren van externe bureaus en medewerkers ging niet om een paar ton, maar om ruim 15 miljoen euro. Ook een ICT project liep financieel uit de pas. Inmiddels lijkt het erop, dat het inhuren van externe krachten een stuk minder is.

75.000 euro voor ontslagen BUCH-medewerker

Anno 2022 is er een ander probleem. In juni 2020 deed de BUCH bij de politie aangifte tegen een medewerker van voornoemd samenwerkingsverband. Valsheid in geschrifte, oplichting en ambtelijke corruptie waren de aanklachten tegen de ict’er die op staande voet werd ontslagen. Zie Nieuwsblad Uitgeest en Castricums Nieuwsblad van vorige week. Alle aanklachten van de BUCH tegen de oud-medewerker zijn eerder dit jaar door de Officier van Justitie van tafel geveegd. De zaak is door gebrek aan bewijs geseponeerd. Proceskosten van een paar duizend euro komen voor rekening van de BUCH. Een vergoeding voor gederfde loonkosten en smartengeld heeft de rechtbank inmiddels bepaald op 75.000 euro voor de ontslagen BUCH-medewerker.

De BUCH-historie

Sinds 1 januari 2017 zijn de ambtelijke organisaties van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo gefuseerd tot de Werkorganisatie BUCH. Eind 2020 heeft adviesbureau Berenschot de ambtelijke samenwerking geëvalueerd en hiervan een rapport opgemaakt. 

In de evaluatie stond de volgende onderzoeksvraag centraal: hoe ver is de BUCH met het behalen van de doelstellingen die bij het aangaan van de samenwerking zijn geformuleerd en wat is er in de nabije toekomst nodig om de doelstellingen (beter) te halen? De vier gemeenten hadden voor de ambtelijke fusie de volgende doelstellingen in het bedrijfsplan ‘Samen maar toch apart’ geformuleerd: verminderen van kwetsbaarheid, verder verbeteren van kwaliteit en het beheersen van kosten (3 K’s). Gemeentelijke kleur en politiek bestuurlijke grip noemden zij als belangrijk te behouden kwaliteiten (2 G’s). In het rapport trekt Berenschot conclusies over deze doelstellingen. Daarnaast staan er aanbevelingen in het rapport. Ook is een benchmark toegevoegd als bijlage aan de evaluatie. Hiervoor heeft Berenschot de BUCH vergeleken met andere ambtelijk gefuseerde organisaties en een aantal 100.000+-gemeenten.

Conclusies

Berenschot concludeert, dat de publieke dienstverlening na een korte dip nu een stijgende lijn vertoont. Men stelt: “Deze stijgende lijn is op zich een prestatie, gezien de perikelen tijdens en vlak na de fusie met de interne gerichtheid die daarbij hoort.’’ Volgens de onderzoekers laten de cijfers wel zien, dat de Werkorganisatie BUCH die vooruitgang nog niet op alle fronten heeft geboekt. De ambtelijke fusie en de situatie in de eerste fase worden door veel betrokkenen als een ‘survival’ beschreven. Medewerkers ervoeren een hoge werkdruk, terwijl de werkbeleving omlaag ging. Berenschot: “Een voorwaarde om de ambitieuze doelstelling te halen, is ook dat organisatie en medewerkers (meer) worden ontwikkeld. De optelsom van de oude gemeenten is niet voldoende om de beoogde kwaliteit te bereiken.’’

Financiële doelstelling niet behaald

Ook op de financiële kant van de fusie valt het nodige op te merken. De belangrijkste financiële doelstelling in het bedrijfsplan ging uit van een structurele daling van de begroting van Werkorganisatie BUCH met 4% over de periode 2017-2020. Op basis van de ontwikkeling van de begroting over deze periode (€ 56 miljoen in 2017, € 72 miljoen in 2020) concludeert het adviesbureau dat deze oorspronkelijke doelstelling niet is behaald. Hierbij moet opgemerkt worden dat de taakstelling gebaseerd is op een gelijkblijvend takenpakket van Werkorganisatie BUCH. In de praktijk is het takenpakket juist uitgebreid. Daarnaast zorgen autonome ontwikkelingen voor een stijging van de begroting. Een absolute daling van de begroting van de Werkorganisatie BUCH was volgens Berenschot geen realistisch doel.

Draagvlak

Men concludeert tevens dat het draagvlak voor de fusie minder is geworden. De gemeenten verschillen onderling (te) vaak van mening en die fricties blijven dan (te) lang in de lucht hangen. Ook sturen de gemeenten niet expliciet op de doelstellingen van het bedrijfsplan. “De organisatie was in het begin meer bezig om de basis op orde te krijgen dan gericht op gestelde - langere termijn - doelen, die eruit voort moesten komen.’’ Verder staat in het rapport van bijna twee jaar geleden, dat er bij de vier gemeenten verschillende beelden bestaan over de bestuurlijke toekomst. “Het bestuurlijk perspectief hangt zo als een zwaard van Damocles boven de samenwerking en staat een verdere ontwikkeling in de weg. Landelijk onderzoek wijst echter uit dat helderheid en eenduidigheid over een stip op de horizon noodzakelijk is om de samenwerking ook op langere termijn succesvol te laten zijn.’’

Het inhuren van externe bureaus en medewerkers ging niet om een paar ton, maar om ruim 15 miljoen euro.
Afbeelding
Goed voor Uitgeesters: in 2023 net zo veel bussen als in 2022 Algemeen 24 nov, 14:59
Afbeelding
WK 2022: de best betaalde voetballers Oranje 24 nov, 13:30
Afbeelding
De treinen rijden weer door ‘Alzheimer’ kerstdorp Uitgeest Algemeen 23 nov, 12:51
Afbeelding
WIN! Vul de Sint-puzzel in en maak kans op mooie prijzen Winactie 23 nov, 08:00
Afbeelding
WK-shirt Rode Duivels te controversieel voor Qatar Oranje 23 nov, 08:00
Afbeelding
Alle ogen gericht op de goudhaantjes tijdens WK Qatar Oranje 22 nov, 16:42
Afbeelding
Vogels in de winter: zo kun jij helpen! (3 tips) Algemeen 21 nov, 16:02
Afbeelding
Oranje en het WK: zo deed Nederland het de afgelopen jaren op het WK VIDEO 20 nov, 12:41
Afbeelding
Wat is Kerst? Waarom vieren we het op 25 en 26 december? Zo zit het Algemeen 20 nov, 07:45
Afbeelding
Sint en pieten op bezoek bij FC Uitgeest Algemeen 18 nov, 15:29
Afbeelding
Zonnepanelen en windmolens langs A9 Uitgeest Algemeen 18 nov, 15:25
Afbeelding
Foto van vroeger Algemeen 18 nov, 15:24
Afbeelding
Jazzconcert Kerk van Krommeniedijk Algemeen 17 nov, 17:10