Een groep leerlingen bij de oude school die aan vervanging toe is. Rechts Ad Corten met een van de onderwijzers.
Een groep leerlingen bij de oude school die aan vervanging toe is. Rechts Ad Corten met een van de onderwijzers. (Foto: aangeleverd)

Uitgeester (78) zoekt opvolger voor scholenproject Mauritanië

Algemeen

UITGEEST - De afgelopen jaren heeft de Uitgeester Ad Corten in Mauritanië een scholenproject opgezet voor 500 leerlingen in het lager onderwijs. Het project is niet alleen bedoeld om Afrikaanse kinderen te helpen maar ook om Nederlandse kinderen iets te leren over Afrika. Mauritanië is een erg arm land maar tegelijk ook erg bijzonder. Corten (78) is verknocht aan het land maar hij beseft dat het langzamerhand tijd wordt om het stokje aan anderen over te geven om te voorkomen dat het project stopt wanneer hij er zelf niet meer heen kan. Hij is daarom op zoek naar mensen met wie hij zijn passie kan delen en die het project straks van hem kunnen overnemen.

Weinig mensen in Nederland hebben ooit gehoord van Mauritanië. Dat is merkwaardig, want het land is vijfentwintig keer groter dan Nederland en het ligt maar op zes uur vliegen bij ons vandaan. Maar het land, dat ligt aan de rand van de Atlantische Oceaan tussen Marokko en Senegal, bestaat grotendeels uit woestijn en er wonen nog geen vijf miljoen mensen. De meeste inwoners zijn straatarm en hebben geen werk. Wij klagen in Nederland wel eens over ons koopkrachtplaatje, maar de gemiddelde Mauritaniër verdient minder dan 10% van ons minimumloon.

Corruptie

In het verleden probeerden Mauritaniërs naar Europa te komen om hier werk te vinden, maar tegenwoordig lukt dat niet meer doordat Europa zijn buitengrenzen gesloten heeft. Ze moeten het dus zien te redden met wat ze in hun eigen land hebben. Door de lage ontwikkeling van de bevolking is er weinig industrie; de meeste mensen leven van de landbouw in het zuiden, of van de visserij langs de kust. In die laatste bedrijfstak is tegenwoordig geen droog brood meer te verdienen, omdat alle vis is weggevangen door Chinezen. Europese landen zijn huiverig om in het land te investeren vanwege de corruptie en het gebrek aan goed opgeleide mensen. De enige toekomst voor het land is daarom de verbetering van het onderwijs. Met beter opgeleide mensen kan er daar ook industrie ontstaan; kan de corruptie worden teruggedrongen en zal het geboortecijfer dalen.

Onderwijs

In Mauritanië is het onderwijs niet te vergelijken met dat in ons land. Op openbare scholen zitten er gemiddeld 80 kinderen in één klas; onderwijzers zijn niet gemotiveerd en de kinderen leren geen praktische dingen. De in Uitgeest gevestigde stichting Scholen voor Mauritanië (SVM) probeert daarom al jaren om een klein steentje bij te dragen aan de verbetering van het onderwijs. De stichting is opgezet door visserijbioloog Ad Corten die in 1998 naar Mauritanië kwam om daar onderzoek te doen aan boord van Nederlandse trawlers. Hij kwam in contact met een plaatselijke onderwijzer en samen kregen ze het idee om een eigen school te bouwen met steun vanuit Nederland. Het project sloeg aan, en op dit moment zijn er al twee scholen met bij elkaar 500 leerlingen.

Lesmateriaal

De eerste school begon in 2012 in een gehuurd gebouw, maar al snel werd besloten om een eigen gebouw neer te zetten. De hiervoor opgerichte stichting SVM wist in Nederland voldoende geld in te zamelen, onder meer door acties op lagere scholen. Ook werd schoolmeubilair en lesmateriaal vanuit Nederland naar Mauritanië vervoerd aan boord van vissersschepen. Op dit moment is een tweede school in aanbouw die hopelijk klaar is in oktober wanneer het Mauritaanse schooljaar begint.

Voorlichting

De stichting werkt niet alleen aan de verbetering van onderwijs in Mauritanië maar ook aan voorlichting op Nederlandse scholen. Ad Corten vertelt op scholen in de IJmond over zijn project, en via WhatsApp is het zelfs mogelijk om leerlingen in Nederland rechtstreeks mee te laten kijken in de Mauritaanse school (en omgekeerd). De voertaal in Mauritanië is Frans (en Arabisch), dus voor leerlingen op lagere scholen in Nederland is het moeilijk om direct met hun Mauritaanse leeftijdsgenoten te praten. Maar voor leerlingen op middelbare scholen is het natuurlijk een mooie gelegenheid om hun Frans te oefenen.

Lesgeld

Naast voorlichtingsprogramma’s en projecten op Nederlandse scholen biedt de stichting ook de mogelijkheid voor donateurs om het lesgeld voor een Mauritaans kind te betalen. Het lesgeld van € 8,-/maand is voor veel Mauritaanse ouders een grote hap uit hun budget, en het komt regelmatig voor dat ouders tijdelijk niet in staat zijn het lesgeld te betalen door ziekte of verlies van hun baan. In die gevallen probeert de stichting bij te springen om te voorkomen dat de kinderen naar huis gestuurd moeten worden.

Mensen erbij betrekken

Ad Corten wil graag meer mensen in de IJmond betrekken bij het werk van zijn stichting, want hij zou het jammer vinden wanneer het project ophoudt wanneer hij zelf de kar niet meer kan trekken. Het scholenproject is uniek vanwege zijn kleinschaligheid en de directe band tussen Nederland en Mauritanië. 

Corten kent het schoolhoofd al meer dan 20 jaar en hij weet uit ervaring dat het in Nederland ingezamelde geld altijd verantwoord besteed wordt. Daar schort het nog wel eens aan bij andere projecten in Afrika.

Meer informatie

Mensen die belangstelling hebben voor het project kunnen contact opnemen met Ad Corten (adcorten@gmail.com). Zij kunnen helpen bij het maken van lesmateriaal voor scholen in Nederland of in Mauritanië; het geven van voorlichting, en het organiseren van inzamelingsacties in Nederland. Mensen met technische kennis kunnen zelfs in Mauritanië gaan kijken wat er op de scholen te verbeteren valt.

Meer informatie over het project is te vinden op de website https://www.

scholenvoormauritanie.nl

Ad Corten samen met de directeur bij de nieuwe school in aanbouw.
Afbeelding
Column ‘Hermans vindt er wat van Algemeen 2 dec, 15:51
Afbeelding
Tien jaar kerstbomenverkoop Uitgeest; jubileum gevierd met Dikke Naaldbier Algemeen 2 dec, 15:41
Afbeelding
Open Dag bij het Horizon College Algemeen 1 dec, 16:16
Afbeelding
Wanneer mag je een deurwaarder inschakelen? Algemeen 1 dec, 16:05
Afbeelding
Virgil van Dijk, de rots in de branding van Oranje Oranje 29 nov, 11:00
Afbeelding
Oranje in Qatar: matige start kan leiden tot groot succes Oranje 28 nov, 15:00
Afbeelding
Green Soap Company: ‘Doe mee aan de OVNH, alleen al voor publiciteit en een groter netwerk’ Algemeen 28 nov, 10:59
Afbeelding
BUCH-gemeenten pioniers in circulair maakonderwijs op basisscholen Duurzaam 25 nov, 10:42
Afbeelding
Inzameling voor minderbedeelden Algemeen 24 nov, 15:19
Afbeelding
Column ‘Herman vindt er wat van’ Algemeen 24 nov, 15:12
Afbeelding
Collecte Leger des Heils in Uitgeest Algemeen 24 nov, 15:08
Afbeelding
Het strand op, de duinen in Algemeen 24 nov, 15:06
Afbeelding
WK: zó stimuleerde Qatar de nationale voetbalgekte Oranje 24 nov, 15:00
Digitale krant

    Agenda

Het laatste nieuws uit Uitgeest

Op Rodi Uitgeest volg je het laatste nieuws uit Uitgeest. Rodi Uitgeest informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Uitgeest

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Uitgeest in je mailbox.