Zonnepanelen en windmolens langs A9 Uitgeest

Algemeen
Komen er zonnepanelen en windmolens langs A9?
Komen er zonnepanelen en windmolens langs A9? (Foto: Bert Westendorp)

UITGEEST - Komend jaar onderzoekt gemeente Uitgeest samen met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Liander en elf andere gemeenten de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie langs snelwegen in Noord-Holland. Dat hebben deze partijen afgesproken in een intentieverklaring.

Meest potentiële grond in Uitgeest

Door het ondertekenen van de intentieverklaring is Noord-Holland weer een stapje dichterbij het bijdragen aan de klimaatdoelen. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie. De benodigde ruimte vinden, is in Nederland een grote uitdaging, zo ook in Noord-Holland. Daarom werken partijen in Noord-Holland, regionaal en lokaal,  samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat hoe  en waar  duurzame elektriciteit aan de hand van zonne- en windenergie kan worden opgewekt. De ruimte langs snelwegen is daar onderdeel van.

In Uitgeest ligt de meeste potentie in gronden langs de A9, en in de klaverbladen van het knooppunt van de N203 bij het bedrijventerrein. Deze gronden zijn grotendeels eigendom van Rijkswaterstaat. In Uitgeest is daarnaast aandacht voor lokale ontwikkelingen en initiatieven, voor opwek van hernieuwbare energie. Dit gebeurt in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). Het gaat in Uitgeest specifiek om zonne-energie; in Uitgeest zijn geen zoekgebieden voor windenergie.

De volgende stap in het programma OER is de verkenning. Daarbij wordt gezocht naar een set aan percelen en uitgangspunten wat betreft ruimtelijk ontwerp. Deze uitgangspunten en percelen moeten door de omwonenden gedragen worden, en moeten aangeven waar de zonne-opstellingen aan moeten voldoen. De communicatie en participatie met omwonenden zal een grote rol spelen. Naar verwachting is het onderzoek eind 2023 afgerond.

Met dit landelijke Programma OER stelt het rijk haar vastgoed ter beschikking voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gemeenten en provincies kunnen hiervoor een verzoek neerleggen. Er lopen al een aantal pilotprojecten in Nederland. In Noord-Holland is eerder een pilotproject gestart langs de A7, bij vier knooppunten; Wognum, Abbekerk, Medemblik en Middenmeer. Met deze pilot is onder meer gekeken naar inpassing in het landschap, kosten en verkeersveiligheid.

Afbeelding