Nieuwe regels voor rioolaansluitingen

Algemeen
De regels gaan in vanaf januari 2023.
De regels gaan in vanaf januari 2023. (Foto: João Vítor Heinrichs)

UITGEEST - Om rioolproblemen te voorkomen, heeft de Gemeente Uitgeest een aantal nieuwe regels opgesteld over water en riolering.

De nieuwe regels staan in vier nieuwe verordeningen. Deze gelden sinds 1 januari 2023. Ze dragen bij aan een goede waterkwaliteit. Dat is beter voor de gezondheid van mensen, dieren en planten in Uitgeest. Ook dragen ze bij aan minder wateroverlast bij hevige regenval.

Aansluitverordening

Hierin staat welk deel van de riolering in bezit is van de gemeente en welk deel van de perceeleigenaar. Dit schept duidelijkheid over wie welke taak heeft bij bijvoorbeeld verstoppingen en onderhoud.

Hemelwaterberging

Het klimaat verandert. Om klimaatbestendig te zijn, moet de inrichting van de gemeente mee veranderen. Binnenkort wordt het daarom bij nieuw te bouwen woningen verplicht, om te zorgen voor waterberging. De waterberging moet minimaal 40 mm neerslag kunnen opvangen. Dit vermindert bij een hevige bui de kans op wateroverlast bij de buren of op openbaar terrein.

Verkeerde rioolaansluitingen

Waar verkeerde rioolaansluitingen zijn gemaakt, moeten perceeleigenaren dit corrigeren. Dit kan komen door fouten van aannemers of zelf klussende bewoners. Dit geldt alleen voor woningen gebouwd na 2012 en percelen in het buitengebied. De gemeente zal contact opnemen met perceeleigenaren die verkeerde aansluitingen moeten corrigeren. Gelukkig zijn de rioolaansluitingen bij de meeste woningen in orde.

Kosten rioolaansluiting

Een nieuwe aansluiting op het gemeentelijke riool wordt door de perceeleigenaar betaald als belasting. Sinds 1 januari 2023 wordt hiervoor een vast bedrag gerekend. Bij grotere nieuwbouwplannen wordt hiervan afgeweken; er zijn dan financiële afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject.

Meer informatie via https www.uitgeest.nl/aanvragen-en-regelen/rioolaansluiting/.