Geen geld voor twee rotondes Geesterweg

Algemeen
Kruising Castricummerweg - Melis Stokelaan.
Kruising Castricummerweg - Melis Stokelaan. (Foto: via Gemeente Uitgeest)

UITGEEST - Het voorgenomen plan van de Gemeente Uitgeest om in 2023 twee rotondes aan te leggen op de Geesterweg ter hoogte van de Castricummerweg en Populierenlaan, kan vanwege kostenstijgingen geen doorgang vinden.

Vorig jaar mei heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de aanleg van de twee rotondes aan de Geesterweg. Volgens de huidige inzichten ligt het benodigd budget substantieel hoger dan vorig jaar mei werd voorzien. Dit is mede te wijten aan de prijsstijgingen in de bouw en transport. Daardoor kan het project volgens het college niet meer binnen het gesteld budget worden gerealiseerd.

Hoogste prioriteit

De gemeenteraad wordt daarom voorgelegd om binnen het huidige budget enkel de rotonde met de hoogste prioriteit, die bij de Castricummerweg, in 2023 te realiseren. Op deze rotonde vinden volgens het college de meeste verkeersbewegingen plaats tussen de Koog met de Jumbo en het Oude Dorp. Daarbij zal het aantal verkeersbewegingen hoger worden door de nieuwe ontwikkelingen van het Centrumplan met woningbouw op de Meet- en Bibliotheeklocatie, de nieuwe sportzaal en het dorpspark. Verder wordt een integrale heroverweging van de kruising met de Populierenlaan voorgesteld. Is een rotonde nog de geschikte oplossing of kunnen er minder ingrijpende maatregelen getroffen worden om deze kruising veiliger te maken?


Kruising Populierenlaan - via Gemeente Uitgeest

Verkeersveiliger

Het college heeft in het samenwerkingsakkoord 2022-2026 de ambitie uitgesproken om het kruispunt van de Geesterweg met de Prinses Beatrixlaan verkeersveiliger te maken door middel van een rotonde. Deze kruising wordt gezien als het drukste en gevaarlijkste kruispunt van de Geesterweg. Het college wil daarom in 2023 een integraal onderzoek doen naar verbetering van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de hele Geesterweg. De kruisingen Populierenlaan en Prinses Beatrixlaan worden hierin meegenomen. Onder voorbehoud van de regeling van de Provincie kan er voor de nieuwe maatregelen subsidie worden aangevraagd.

De voorstellen worden voorgelegd aan de commissie RO op 7 februari en de gemeenteraad op 16 februari.