Optimisme

Column
Optimisme en het vermogen gelukkig te zijn, kunnen we leren.
Optimisme en het vermogen gelukkig te zijn, kunnen we leren. (Foto: Pexels)

UITGEEST - Marjolein Geldermans was GZ-psycholoog, maar is inmiddels met pensioen. Ze heeft lang gewerkt als cognitief gedragstherapeut, supervisor en docent. Als columnist en psycholoog maakt zij psychologische onderwerpen graag leesbaar en begrijpelijk voor iedereen. Elke maand schrijft zij een column voor Nieuwsblad Castricum en Nieuwsblad Uitgeest. Deze maand een column over optimisme. 

Gelukkig zijn in het leven, dat willen we allemaal. Maar we maken allemaal weleens periodes mee waarin we ons somber, oververmoeid of onzeker kunnen voelen en waarin er veel dingen tegen lijken te zitten. Als deze toestand lang aanhoudt kunnen psychische klachten een gevolg zijn. 

Sommige mensen (waar ik niet toe behoor) hebben van nature de neiging te tobben of pessimistisch tegen zaken aan te kijken. Hierdoor kunnen zij onbedoeld voorbijgaan aan de goede dingen in het leven. Het ontwikkelen van een optimistische levenshouding kan dan helpend zijn. Het goede nieuws is dat we optimisme en het vermogen gelukkig te zijn kunnen leren!

Positieve Psychologie

De Positieve Psychologie, een stroming binnen mijn vakgebied waar ik erg van houd, is daarop gericht. Hierin ligt de focus op wat er goed gaat in het leven. Het betekent dat je gericht bent op mogelijkheden, op hoe je je zou wíllen voelen, op wat je zou willen doen en welke stappen je daartoe kunt zetten. We kunnen het verleden niet veranderen maar we kunnen wel (deels) invloed uitoefenen op de toekomst.

‘Optimisme kun je leren’

Optimisme kun je leren: onder deze titel schreef ik tien jaar geleden een artikel met daarin oefeningen waarmee je een positieve levenshouding kunt ontwikkelen. (Toevallig zag ik dat Eric Scherder onlangs dezelfde uitspraak deed in een interview). Eén van de dingen die we nodig hebben om gelukkig te zijn is verbinding voelen met anderen. Het hebben van vriendschappen en relaties zorgt voor een groter gevoel van geluk en vormt een beschermende factor tegen het ontwikkelen van bijvoorbeeld depressie. Het zorgt ervoor dat je je beter voelt over jezelf. Investeer dus in je relaties; toon betrokkenheid en doe regelmatig iets voor een ander. Uit onderzoek blijkt dat je hiermee het hersendeel dat in staat is voldoening te ervaren, activeert. Waarmee ook het gevoel van geluk toeneemt en het gevoel van somberheid of depressie afneemt. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Iedereen blij.

Grote optimist

Zelf ben ik van nature een grote optimist, wat geen verdienste is. Ik kreeg het mee van mijn moeder. Dus gaan mijn columns veelal over de dingen in het leven die ons goed doen.

Columns

In de afgelopen periode maakte ik een boekje van alle columns die ik schreef door de jaren heen.

In maart komt het uit en mag ik signeren bij boekhandel Schuyt in Uitgeest. Een deel van de opbrengst gaat naar de Straatkinderen van Kathmandu. Maakt mij ook weer wat gelukkiger.