Gemeente neemt alle aanbevelingen welstandscommissie over

Cultuur
De Welstandscommissie wil een goede omgevingskwaliteit, waarbij respectvol wordt omgegaan met de goede kwaliteiten uit het verleden.
De Welstandscommissie wil een goede omgevingskwaliteit, waarbij respectvol wordt omgegaan met de goede kwaliteiten uit het verleden. (Foto: Jan Dijkstra)

UITGEEST - De aanbevelingen van de welstandscommissie uit 2022 worden allen overgenomen door de Gemeente Uitgeest, zo blijkt uit een memo van wethouder Jan Schouten (PU) aan de gemeenteraad. Het gaat om aanbevelingen die zijn gedaan in het jaarverslag 2021.

De Welstandscommissie Uitgeest draagt als onafhankelijk adviseur bij aan een goede omgevingskwaliteit in de gemeente en werkt aan het behoud en de totstandkoming van een goed functionerende, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij wordt respectvol omgegaan met de goede kwaliteiten uit het verleden. Elk jaar bespreekt de commissie tijdens een evaluatiegesprek met de verantwoordelijke wethouder de belangrijkste ontwikkelingen binnen de gemeente en formuleren ze aandachtspunten voor de toekomst. Volgens wethouder Schouten zijn alle aanbevelingen van de commissie uit 2022 overgenomen.

Aanbevelingen

Het gaat dan om meer aandacht voor erfinrichting, met name het behoud van bestaande bomen gezien de hittestress en clusterbuien, maar ook om het het specifieker aanduiden van locaties voor reclame zodat reclames bij bedrijven gericht naar het landelijk gebied en naar de hoofdinfrastructuur niet mogelijk zijn. Ook wil de commissie dat de gemeente gebruik maakt van haar knowhow omtrent omgevingsbeleid. 

“We hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan bij het ontwikkelen van nieuwe minder gedetailleerde en op maatschappelijke doelen en rendement gebaseerde kaders,” schrijft de Welstandscommissie in het jaarverslag. De commissie heeft daarbij adviseurs die specialisten zijn op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptie enzovoort. De wethouder geeft aan te blijven inzetten op vroegtijdige en brede advisering door de commissie en haar leden. “Er wordt ondertussen geoefend met een Omgevingstafel,” schrijft de wethouder. Aan die tafel zit ook een commissielid van de Welstandscommissie.

Toekomst

De Welstandscommissie is bezig om een concept jaarverslag te schrijven over 2022 die binnenkort aangeboden gaat worden aan het college. Daarna wordt het besproken met een vertegenwoordiging van de Welstandscommissie (nu Adviescommissie Ruintelijke Kwaliteit/ ARK), Mooi Noord-Holland, de verantwoordelijk wethouder dhr. J. Schouten en de plantoelichter van de werkorganisatie BUCH. Eventuele opmerkingen en toevoegingen zullen daarna verwerkt worden voor het jaarverslag definitief gemaakt wordt. 

Tijdens het betreffende gesprek zal de verantwoordelijk wethouder namens het college van Uitgeest ook extra aandacht vragen voor de wijze waarop geadviseerd wordt over de esthetische gevolgen van bepaalde duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen en warmtepompen. “Wij willen voorkomen dat deze advisering er voor zorgt dat beperkingen te groot worden voor inwoners en bedrijven die willen verduurzamen, waardoor verduurzaming ontmoedigd zou worden,” aldus wethouder Schouten in de raadsmemo.