Gemeenteraad stemt in met plan dorpspark

Cultuur
Eindelijk komt aan het al jarenlang durende ‘stripverhaal’ over het terrein van de landijsbaan nu een einde. Er rest weinig anders dan een kortere ijsbaan dan de eerdere baan van ruim 300 meter.
Eindelijk komt aan het al jarenlang durende ‘stripverhaal’ over het terrein van de landijsbaan nu een einde. Er rest weinig anders dan een kortere ijsbaan dan de eerdere baan van ruim 300 meter. (Foto: aangeleverd)

UITGEEST - Afgelopen 30 maart heeft de gemeenteraad van Uitgeest ingestemd met een plan voor de aanleg van een dorpspark tussen de Castricummerweg en de Populierenlaan. Het plan voldoet aan zes voorwaarden, die zijn vastgesteld op basis van het Samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026 en feedback van inwoners.

Inwoners erbij betrokken

Gesteld is onder andere dat het park een open en groen karakter moet krijgen en multifunctioneel wordt ingericht. Er is ruimte voor sport, bewegen, ontmoeten en een landijsbaan van circa 250m (inclusief binnenterrein). Ook komt er ruimte voor evenementen, zoals de attractiekermis.

René Oud, de wethouder van het project, is blij met de ontwikkeling van het dorpspark. De wethouder is vooral trots op het feit dat de gemeente de inwoners betrekt bij het ontwerp, zodat inwoners kunnen samenwerken aan een park dat ‘van ons allemaal’ is. “Nu de gemeenteraad akkoord is gegaan met de plannen, kunnen we nu tot een definitief ontwerp komen. We hebben dus van de gemeenteraad vrij mandaat gekregen om de voorgelegde plannen en ideeën verder uit te werken”, laat Oud weten.

Werkgroep

Om het ontwerp vorm te geven wordt een werkgroep opgericht met onder andere een vertegenwoordiging vanuit de ijsclub, welzijnsorganisaties, het onderwijs en jongeren. Direct omwonenden en de buursportcoach worden ook betrokken. Er kunnen ook maximaal vijf inwoners meedoen. Als Uitgeesters willen meedenken, kunnen zij zich voor 10 april aanmelden via info@uitgeest.nl. Indien er meer dan vijf aanmeldingen zijn, wordt er geloot.

Meer informatie over het dorpspark (waaronder de gestelde voorwaarden) staat op de website www.uitgeest.nl onder Plannen en Projecten.

Het nu nog braakliggende ijsbaanterrein waar een nieuwe sporthal komt, omgeven door een dorpspark.