‘Stappen zetten in verduurzaming Uitgeest dankzij subsidies’

Nieuws
Wethouder Judie Kloosterman: "Met de subsidieregeling kunnen we extra stappen zetten in de verduurzaming van Uitgeest.
Wethouder Judie Kloosterman: "Met de subsidieregeling kunnen we extra stappen zetten in de verduurzaming van Uitgeest. (Foto: gemeente Uitgeest)

UITGEEST - Gemeente Uitgeest heeft het Uitvoeringsconvenant JTF 2021-2027 IJmond ondertekend. Met het convenant wordt de uitvoering van de Europese subsidieregeling Just Transition Fund (JTF) mogelijk gemaakt en zijn de afspraken vastgelegd die zijn gemaakt tussen de vijf IJmondgemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en de provincie Noord-Holland.

Kansen voor Uitgeest

Met het JTF creëert de gemeente Uitgeest in de regio IJmond en de provincie Noord-Holland een kans voor (private) partijen in de regio om extra middelen te ontvangen voor duurzaamheid en de arbeidsmarkt in de regio. Het JTF fungeert daarmee als een vliegwiel voor de gezamenlijke ambities op dit vlak.

Wethouder Judie Kloosterman is verheugd over de mogelijkheden die het JTF biedt voor Uitgeest: “Met de subsidieregeling kunnen we extra stappen zetten in de verduurzaming van Uitgeest. Het biedt ons de mogelijkheid om nieuwe projecten op te starten en te investeren in een duurzame toekomst en werkgelegenheid. Zo willen we ons richten op het ondersteunen van initiatieven in de agrarische sector en van lokale vertegenwoordigers. Stichting Cornelis Corneliszoon heeft bijvoorbeeld plannen voor het bouwen van een werkende houtzaagmolen op het Erfgoedpark. We gaan onderzoeken of alle geïnteresseerde partijen in aanmerking komen voor de subsidie en hoe we hen kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun plannen. Daarnaast wordt op dit moment onderzocht of de bouw van de nieuwe sportzaal, vanwege de duurzame investeringen, ook in aanmerking komt voor subsidie vanuit dit fonds.”

Over het JTF

Het JTF Just Transition Fund is een initiatief van de Europese Unie en heeft als doel om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame economie en het creëren van nieuwe werkgelegenheid in de EU-lidstaten. De subsidie is beschikbaar voor het MKB binnen gemeenten en provincies die plannen hebben op het gebied van duurzaamheid en de arbeidsmarkt. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor innovatieve projecten die bijdragen aan een klimaatneutraal Uitgeest. Een project kan EU-subsidie opleveren tot 50% van de kosten. Het JTF kan daarbij helpen. Meer weten? Neem contact met het JFT IJmond op. Samen wordt besproken of de aanvraag kans maakt.

Economie verduurzamen

Het JTF stelt regio’s die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige en gelijkwaardige manier in staat om de energietransitie versneld vorm te geven. Een rechtvaardige transitie die rekening houdt met de sociale en economische aspecten en de milieueffecten. JTF financiert innovatie van de regionale economie en draagt bij aan een de werkgelegenheid in de regio, door financiering voor bij-, na- en omscholing. Hiermee draagt JTF bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 626 miljoen euro.

58,5 miljoen euro voor Just Transition Fund IJmond

Voor de regio IJmond is een bedrag van € 58,5 miljoen beschikbaar vanuit Europa. Het Ministerie van Economische Zaken en Werkgelegenheid voegt daar nog € 5 miljoen bij. Provincie Noord-Holland en gemeenten Beverwijk, Castricum, Velsen, Heemskerk en Uitgeest hebben samen met relevante stakeholders een regionaal transitieplan (TJTP) opgesteld. Daarin zijn de te verwachten regionale effecten benoemd van de klimaatdoelstellingen die de Europese Unie gesteld heeft voor de periode 2030 t/m 2050.

De openstellingen worden georganiseerd aan de hand van zogenaamde sporen. Vernieuwen en versterken van de regionale economie met nieuwe, duurzame en/of circulaire industriële ketens. Versnellen van de (energie)transitie met investeringen in technologie, systemen en infrastructuur tot decarbonisatie - het verwijderen of verminderen van de uitstoot van met name koolstofdioxide (CO2) - van bestaande industriële ketens. En een wendbare, weerbare beroepsbevolking.

Onderdeel van het drie sporen beleid: het verwijderen of verminderen van de uitstoot van met name koolstofdioxide (CO2) van bestaande industriële ketens.