Ambtenaren en sportbeleid

Nieuws
Sporten en bewegen.
Sporten en bewegen. (Foto: aangeleverd)

UITGEEST - Iets meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten zet in op sporten en bewegen vanwege de positieve invloed op de mentale gezondheid. Zij hebben beleidsdoelen op dit thema of zijn bezig deze te ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder gemeenteambtenaren sport.

Beleidsdoelstellingen over het inzetten van sporten en bewegen voor de mentale gezondheid zijn het vaakst vastgelegd in lokale sport- en preventieakkoorden. Bovendien lijkt de Brede SPUK-regeling de aandacht voor mentale gezondheid de komende jaren te vergroten.

Sportambtenaren werken op het thema ‘mentale gezondheid’ vooral samen met andere beleidsterreinen en lokale sportorganisaties. Ze werken nog weinig samen met (zorg)organisaties en professionals die zich specifiek bezighouden met mentale gezondheid.

Slechts één op de tien gemeenteambtenaren sport is bekend met de landelijke overheidsaanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’. Gemeenten hebben binnen deze aanpak een belangrijke rol om bewustwording over het belang van mentale gezondheid te creëren en initiatieven om de mentale gezondheid te verbeteren te faciliteren en ondersteunen. Wil de overheid dit bereiken, dan is meer landelijke en lokale afstemming nodig.