Nieuwe plek voor bomen en archeologisch onderzoek Vrijburglocatie

Nieuws
Luchtfoto Vrijburglocatie.
Luchtfoto Vrijburglocatie. (Foto: Rodi Media Archief)

UITGEEST - Op de locatie van de voormalige Vrijburgschool in Uitgeest is woningbouw gepland. Hiervoor worden van 23 tot en met 28 februari voorbereidingen getroffen: er wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd en bomen worden voorbereid op verplaatsing. De werkzaamheden brengen geen overlast in de vorm van wegafsluitingen met zich mee.

Op de Vrijburglocatie moeten bomen wijken voor woningbouw. Helaas zijn de meeste bomen in onvoldoende goede staat om ze succesvol te kunnen verplaatsen, maar drie waardevolle moeraseiken krijgen een tweede kans elders. De gemeente Uitgeest begint op 23 februari met de voorbereidingen om deze bomen komend najaar succesvol te verplaatsen. Rond de wortelkluiten wordt gegraven om hun overlevingskansen te vergroten. Deze werkzaamheden duurt slechts één dag. De moeraseiken naast de oude Vrijburgschool zijn in uitstekende staat en worden gespaard. Eén boom krijgt een plek in het nog te ontwikkelen dorpspark, terwijl twee anderen verhuizen naar het plantsoen bij de Jumbo in de wijk De Koog. Ondanks het verdwijnen van bomen op de Vrijburglocatie, blijft groen een centraal element in de nieuwbouwplannen. De herinrichting zal vogels nestgelegenheid bieden en de biodiversiteit bevorderen.

Archeologisch onderzoek

In de week na het voorbereiden van de bomen voor verplanting vindt een archeologisch onderzoek plaats. Archeologen van Hollandia graven in totaal vier sleuven op en rondom het terrein. Deze sleuven, elk 4 meter breed en tot 25 meter lang, worden met een graafmachine tot een diepte van ongeveer 1,5 meter uitgegraven. Het onderzoek duurt twee tot drie dagen. In principe worden de sleuven op dezelfde dag weer gedicht. Enkele dagen voorafgaand aan het onderzoek worden buizen rondom de te graven sleuven geplaatst om het grondwater lokaal te verlagen. De archeologen zijn op zoek naar overblijfselen van een vermoedelijke middeleeuwse burcht. In de vroege jaren ‘80 werden op oude luchtfoto’s subtiele, maar opvallende hoogteverschillen ontdekt die leken te wijzen op voormalige grachten en wallen. In 1981 werden enkele kleine sleuven gegraven, waarin inderdaad de resten van een brede, gedempte watergang werden aangetroffen, met daarin aardewerk uit de 11e en 12e eeuw na Christus. Het bleef onduidelijk of dit een gracht of een gracht rondom een burcht betrof. Het onderzoek op de Vrijburglocatie hoopt nieuwe informatie op te leveren over een mogelijke burcht in Uitgeest. Eventuele resten zullen later verder worden opgegraven. Als het onderzoek relevante inzichten oplevert voor de geschiedenis van Uitgeest en/of van invloed is op de nieuwbouwplannen en de planning, dan volgt hierover meer informatie. 

Meer weten? Kijk op uitgeest.nl/plannen-en-projecten/centrumplan/vrijburg-locatie.