Omgevingsvergunning A9 Studios Uitgeest voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Nieuws
Afbeelding
(Foto: Bert Westendorp)

UITGEEST - Op dinsdag 2 april stemde het college van de gemeente Uitgeest in met het afgeven van de omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het omgevingsplan voor de A9 Studios. De gemeente wil de appartementen van de A9 Studios vanaf 1 juni gaan huren en inzetten als gemeentelijke opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden.

Tumbler Investments, eigenaar van het voormalige party- en evenementencentrum, heeft op de tweede verdieping van het complex 18 appartementen gerealiseerd om de capaciteit van tijdelijke woonruimte te vergroten in de gemeente Uitgeest. In deze appartementen kunnen 36 mensen wonen.

Opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Uitgeest heeft de opdracht van het Rijk om 72 opvangplekken te realiseren voor het opvangen van Oekraïense ontheemden. Met de extra 36 plekken bij de A9 Studios voldoet de gemeente aan de taakstelling van het Rijk.

Huurovereenkomst

Wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt de huurovereenkomst door het college van burgemeester en wethouders geformaliseerd. De gemeente wil de locatie huren voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid om na twee jaar op te zeggen als de opvang voor Oekraïense ontheemden niet meer nodig is. De A9 Studios kunnen dan eventueel worden ingezet voor de huisvesting van andere doelgroepen die op dat moment passend zijn. De kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden worden momenteel volledig vergoed door het Rijk.

Afbeelding