Grote handhavingsactie in de Vettenoordse Polder

112-nieuws
Samenwerkingspartners lopen door de VOP tijdens de handhavingsactie.
Samenwerkingspartners lopen door de VOP tijdens de handhavingsactie. (Foto: Megin Zondervan)

Verschillende veiligheidsdiensten trokken vrijdag 17 november gezamenlijk op tijdens de geplande handhavingsactie in de wijk Vettenoordse Polder (VOP). Dat deden zij onder leiding van het gemeentelijke interventieteam.

Tijdens de actie was er in het bijzonder aandacht voor het onrechtmatig gebruik van woningen, illegale bouw en verhuur, overbewoning en achterstallig woningonderhoud. Maar ook het controleren van de (verkeers)veiligheid en preventief fouilleren waren onderdeel van de actie. De gemeente Vlaardingen organiseert regelmatig dit soort wijkgerichte acties met haar samenwerkingspartners.

Woningcontrole

Bij een bezoek aan 76 woningen waarbij gecontroleerd werd op tekortkomingen, zoals brandveiligheid, spookbewoning, verkeerde adresinschrijving en onderhuur. Bij 68 woningen was sprake van spookbewoning, waarbij er in alle woningen tenminste 1 iemand woonachtig was, maar niet ingeschreven stond. Deze mensen kregen een aanzegging om zich bij de gemeente in te schrijven. Bij 14 van de 18 woningen die gecontroleerd werden op het gebied van woonfraude, arbeidsmigrantenproblematiek of overbewoning kunnen de bewoners rekenen op een bestuurlijke maatregel op het bestemmingsplan en/of het bouwbesluit.

Verkeerscontrole

Bij de verkeerscontrole zijn 38 voertuigen gecontroleerd. Er zijn 21 boetes uitgeschreven voor onder andere rijden zonder rijbewijs en het negeren van een stopteken. Ook is het rijbewijs van 1 persoon ingenomen. 4 mensen zijn aangehouden voor het rijden onder invloed.

Horeca- en supermarktcontrole

Er zijn tijdens de handhavingsactie 6 horecazaken en supermarkten bezocht. Er werd een aantal zaken die niet klopten geconstateerd. Zo werden er 2 illegale werknemers aangetroffen, waren 2 uitkeringsgerechtigden illegaal aan het werk en was in 1 horecapand geen leidinggevende aanwezig. De NVWA schreef 1 boete uit en gaf 3 waarschuwingen op het gebied van voedselveiligheid. De arbeidsinspectie schreef 2 boetes uit op basis van de arbeidstijdenwet. DCMR Milieudienst Rijnmond constateerde in 2 horecapanden strijdigheden op basis van de milieuwet.

Bedrijvencontrole

Tijdens de bedrijvencontrole zijn 8 bedrijven onder andere gecontroleerd op milieuovertredingen, het witwassen van zwart geld en schijnbeheer waarbij niet de leidinggevende leiding geeft aan het bedrijf, maar een persoon die niet als leidinggevende op de vergunning staat vermeld. 2 bedrijven kunnen rekenen op een aanschrijving van DCMR Milieudienst Rijnmond, omdat de regels niet werden nageleefd. 1 bedrijf krijgt een nacontrole van de brandweer en 3 bedrijven krijgen een hercontrole op juiste registratie in het digitaal opkopersregister.

Verkeersoverlast

De brandweer reed tijdens de actie door de wijk om te controleren op de toegankelijkheid van de wegen voor hulpdiensten. Tijdens de controle kregen 17 mensen een waarschuwing voor het verkeerd parkeren van hun auto. 3 voertuigen stonden zodanig verkeerd geparkeerd dat daar door een boa een boete voor is uitgedeeld.


Bouw- en woningtoezicht, politie en het interventieteam controleren de gegevens van een melding die gedaan is, voordat ze een woning bezoeken. - Megin Zondervan

Overige controles

Er zijn 43 personen preventief gefouilleerd. Daarbij is in beslag genomen: 3 messen en 1 lachgastank. Diverse woningen en bedrijven zijn gecontroleerd op hennepkwekerijen. In het openbaar vervoer ontvingen 35 personen een boete voor zwartrijden, het niet tonen van een identiteitsbewijs of het niet juist aanmelden in het ov. 1 persoon werd aangehouden, omdat hij nog gesignaleerd stond. De Belastingdienst inde in totaal € 24.318 aan openstaande bedragen en legde beslag op 9 voertuigen.

Gemeentelijke handhaving

Verschillende toezichthouders en handhavers waren aanwezig. Onder andere het team van Openbare Orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Stroomopwaarts, Bouw- en Woningtoezicht en Wijkbeheer. Ze spraken met bewoners en ondernemers, gaven adviezen en waarschuwingen.

Wethouder Ivana Somers-Gardenier (met onder andere bouwen, wonen en woonoverlast in haar portefeuille) was ook aanwezig bij de actie. “De bewoners van de VOP maken zich zorgen over de wijk. En terecht! We zetten al regelmatig het gemeentelijke interventieteam in om waardevolle meldingen van bewoners op te volgen. Het is heel belangrijk dat mensen deze meldingen blijven doen als ze iets zien wat niet klopt. Het helpt ons om de woonoverlast aan te pakken. Daarnaast blijven ook deze grotere handhavingsacties nodig. Overbewoning, achterstallig onderhoud, fraude met adresinschrijvingen en illegale verhuur. Allemaal zaken die we een halt willen en moeten toeroepen in Vlaardingen.”