Column: Groei en bloei

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Peter Spek)

Door Peter Spek

Ik had toch een andere thema gekozen voor het nieuwe coalitieakkoord dat de twee informateurs Boudewijn Revis en Bert van Alphen de gemeenteraad vorige week hebben aangeboden. Groei en bloei voor Vlaardingen en meteen toen ik die titel zag moest ik aan al die reacties denken die op sociale media zijn gekomen naar aanleiding van mijn verslag in deze krant van de informatieavond die de Federatie Broekpolder organiseerde naar aanleiding van de ophanden zijnde sanering van een deel van de Broekpolder. Het flitste meteen door mijn hoofd. Groei en bloei van Vlaardingen, maar wel de groei en bloei van meer dan vijftig jaar in dit gebied gedeeltelijk een halt toe te roepen. Ik begrijp natuurlijk wel, dat de formateurs, geen Vlaardingers overigens, een andere bedoeling hadden met deze titel. Groei en bloei van Vlaardingen als stad en dat is natuurlijk hard nodig. Op de Facebookpagina Stop sloop Broekpolder staat een scala van meningen van Vlaardingers over de plannen in de Broekpolder, maar allemaal wel met de insteek dat sanering het gebied voor vele jaren zal aantasten, of op zoek zijn naar alternatieven. Leek op die informatieavond, dat de sanering op termijn de hele Broekpolder zou aantasten, dat werd later door Pim van Vugt van de Federatie Broekpolder gelukkig rechtgezet. Zijn uitleg, moest hij ook bekennen, was niet duidelijk genoeg geweest. Het gaat om ongeveer 70 hectaren langs de Watersportweg, maar toch...De commotie was er niet minder om. Ook bedenk ik mij meteen, dat stel je voor dat deze informatieavond voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart was gehouden, wat was dan de uitslag geweest. Vluchtig door de verkiezingsprogramma’s van de Vlaardingse politieke partijen gebladerd kom ik geen enkele keer de sanering van de Broekpolder tegen. Sterker nog, bijna alle partijen hebben het over een groene Broekpolder en die moet ook zo blijven. Opzet? Ik weet het niet, de politiek is ondoorgrondelijk. Zo ondoorgrondelijk dat het er naar uit gaat zien, dat onze stad bestuurd gaat worden door zes wethouders, nu doen dat er vier. En gezien de ambities in het coalitieakkoord moet Vlaardingen over vier jaar weer een bloeiende en groeiende stad zijn. En dat moet natuurlijk lukken met zes man aan het hoofd van de gemeenteraad. Een uitdaging. En in dat coalitieakkoord staat met zoveel woorden dat het college haar hand uitsteekt naar de inwoners van onze stad. Ga in de komende vier jaar gebruikmaken van de kennis van die inwoners, immers, de 35 raadsleden en de vele ambtenaren op het stadhuis hebben natuurlijk niet overal verstand van en onder de 73 duizend inwoners van de haringstad zitten meer dan deskundige mensen. Maak daar gebruik van.....