GroenLinks wil omgekeerde tegeltax en gesubsidieerde regentonnen

Algemeen
Regenton.
Regenton. (Foto: PR GroenLinks)

Neill Voorburg, fractievoorzitter van GroenLinks, houdt het college voor dat het beter opvangen en opslaan van water steeds belangrijker en noodzakelijker wordt. GroenLinks denkt dat maatregelen als een omgekeerde ‘tegeltax’ en het subsidiëren van regentonnen zinvol kan zijn.

GroenLinks wil dat Vlaardingen zo goed mogelijk voorbereid is op de gevolgen van de opwarming van de aarde, dit is u bekend. Zowel droogte als hevige regenval zullen vaker voorkomen. De afgelopen weken heeft ook Vlaardingen te kampen met hevige droogte, dit leidt onder meer tot een harde compacte bodem. Hoe wrang is het dan dat wanneer er eindelijk regen valt dit voor een groot deel direct naar het riool wordt afgevoerd?
“De oorzaak hiervan is dat de bodem te hard en droog is om adequaat water op te nemen en we veel verstening hebben in tuinen.” Dit is volgens GroenLinks erg zonde. “Daarom zouden we eraan moeten werken om water beter op te vangen en op te slaan.” Het vergroenen van de openbare ruimte en tuinen helpt hierbij. Daarnaast zou GroenLinks het toejuichen wanneer regentonnen voor bewoners door onze gemeente worden gesubsidieerd. Meer regentonnen dragen namelijk ook bij aan het opvangen en duurzaam inzetten van regenwater. Vragen die de partij stelde aan het college waren; “Zou u willen onderzoeken of het mogelijk is groene tuinen verder te stimuleren? Bijvoorbeeld door een soort ‘omgekeerde tegeltax’: bewoners met een bepaald oppervlak aan groen in de tuin zouden dan korting kunnen krijgen op de rioolheffing. Ze belasten het riool immers ook minder omdat hun grond water opneemt en het daardoor minder in het riool terecht komt. Een soort groene korting dus. Zou u tevens de mogelijkheden en regelingen in kaart willen brengen van het subsidiëren van regentonnen?”