Voorzitter Ton van der Steen(links) van het Vlaardings Energiecollectief is samen met zijn tweehonderd leden zeer ontstemd over de afwijzing van de gemeentegarantie voor de bouw van twee windturbines in het Oeverbos. (Foto: Peter Spek)
Voorzitter Ton van der Steen(links) van het Vlaardings Energiecollectief is samen met zijn tweehonderd leden zeer ontstemd over de afwijzing van de gemeentegarantie voor de bouw van twee windturbines in het Oeverbos. (Foto: Peter Spek) (Foto: )

Het is een hard gelag om na zes jaar met ziel en zaligheid een doel na te streven in het zicht van de haven te stranden

Algemeen

‘Het is een hard gelag om na zes jaar met ziel en zaligheid een doel na te streven in het zicht van de haven te stranden’

De leden van het Vlaardings Energiecollectief zijn boos op het college van burgemeester en wethouders en op de gemeenteraadsleden. Aanleiding voor die boosheid is het feit, dat de gemeentegarantie voor de bouw van twee windmolens in het Oeverbos van tafel werd geveegd met achterlating van tweehonderd vertwijfelde en zeer ontstemde leden.

Door Peter Spek

In een niets verhullende brief aan de politiek, opgesteld na de onlangs gehouden ledenvergadering, laat voorzitter Ton van der Steen en zijn medebestuursleden Kees Borsboom, Ada Pellaerts en Yvonne Batenburg, hun grote ongenoegen blijken over dit besluit. “De verwachting was dat de burgerparticipatie inmiddels binnen Vlaardingen dusdanig was ingeburgerd dat de gemeente zij aan zij met het Vlaardings Energiecollectief zou staan om te komen tot realisering van duurzaam gemeentelijk beleid door middel van de bouw van twee windturbines, maar dat is helaas niet uitgekomen,” begint Ton van der Steen zijn uitleg en uit daarmee het ongenoegen en de gevoelens van de leden van dit collectief.
“Het uitgangspunt is toch steeds geweest dat het Vlaardings Energiecollectief zorgt voor windturbines van, voor en door Vlaardingers. Nu constateert de politiek dat dit uitgangspunt kennelijk niet meer van belang is.” Het niet verstrekken van de gemeentegarantie zorgt ervoor dat het belang van het Vlaardings Energiecollectief in de Oeverwind BV terugvalt naar maximaal twintig procent van de aandelen. “Het kleine belang dat de Vlaardingers nu hebben is kennelijk voor het college van ondergeschikt belang, hoewel datzelfde college op 27 september nog schrijft dat wij voor minimaal vijftig procent moeten deelnemen, geheel in lijn met het burgerinitiatief van, voor en door Vlaardingers,” zegt Ton van der Steen. “De aanwezige leden op de jaarvergadering hebben uitgesproken dat zij het een hard gelag vinden om na zes jaar met ziel en zaligheid een doel na te streven in het zicht van de haven te stranden op het teleurstellende bericht van het gemeentebestuur van Vlaardingen dat er geen medewerking wordt gegeven aan het verlenen van gemeentegarantie op leningen van de Fondsen die de inbreng van Vlaardingers naar vijftig procent kan brengen in de reeds opgerichte Oeverwind BV. De leden vinden de afwijzing dan ook zeer merkwaardig omdat op ambtelijk advies het bestuur juist de route van gemeentegarantie heeft gekozen in plaats van een gemeentelijke lening aan te vragen.”
Ton van der Steen geeft hierna nog een korte uitleg, omdat hij de indruk heeft dat veel gemeenteraadsleden niet goed op de hoogte zijn wat zich de afgelopen zes jaar rond het initiatief van het Vlaardings Energiecollectief heeft afgespeeld. “Zes jaar geleden stond het toenmalige gemeentebestuur positief tegenover onze plannen en speelde het een actieve rol bij het realiseren van de windturbines. Zeker gedurende de tijd dat de verschillende vergunningen moesten worden aangevraagd, waren de contacten met de gemeente goed en constructief,” weet Ton van deer Steen zich nog goed te herinneren. “Maar hierna ging het rommelen in de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren kwamen en ambtenaren verdwenen en toen ging het allemaal een stuk minder. Wij hebben lang geen aanspreekpunt meer gehad in de ambtelijke organisatie voor ons project en de wethouders duurzaamheid verdwenen allemaal op het moment dat zij ingewerkt waren en na het aanstellen van een duurzaamheidsambtenaar bleek deze door allerlei oorzaken niet in staat het proces en de timing te bewaken. Het gevolg daarvan was lange tijd onzekerheid voor ons en vertraging in de voortgang van het proces,” schetst Ton van der Steen de betreurenswaardige gang van zaken op het stadhuis. Maar de leden hebben de moed nog niet opgegeven. “Wij doen met klem een oproep aan de politiek om alles in het werk te stellen dat één van de grootste duurzaamheidsprojecten in Vlaardingen alsnog voor minimaal vijftig procent in handen komt van ons Energiecollectief door het verstrekken van een gemeentegarantie en zo alsnog het burgerinitiatief zijn naam eer aan zal doen.”

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Vlaardingen

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Burgerinitiatief voor het behoud van een groen en duurzaam ‘t Hof Algemeen 1 dec, 12:34
Afbeelding
Vijftien verenigingen uit Vlaardingen haalden € 49.242,- op! Algemeen 1 dec, 09:28
Afbeelding
Bezoek de Sint in het Sinterklaashuis in Museum Vlaardingen Algemeen 1 dec, 07:22
Afbeelding
Column: Vertrouwd Algemeen 30 nov, 15:15
Afbeelding
Karlijn Offeringa zwemt NK-limiet Algemeen 30 nov, 14:23
Afbeelding
Spectrum Soepbar een succes Algemeen 30 nov, 13:28
Afbeelding
Een afvalwaterzuivering is net een wasstraat Partnerbijdrage 30 nov, 12:36
Afbeelding
Extra subsidie voor Omroep Vlaardingen Algemeen 30 nov, 12:34
Afbeelding
Oproep: Het Fonds zoekt verhalen over Villa IJzermans Algemeen 30 nov, 09:06
Afbeelding
Nieuw bestuur van ZwemVereniging Vlaardingen-Schiedam Algemeen 30 nov, 09:01
Afbeelding
Muziek bij de Buren blijft een bijzonder fenomeen Algemeen 30 nov, 08:59
Afbeelding
ZVVS mist afgezwaaide sterkhouders Sport 29 nov, 07:23
Afbeelding
In Memoriam Ben Vuijk: Kleine succesjes waren goud waard Algemeen 28 nov, 21:12
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief