Transporttarief Stedin in 2023 tien euro per maand duurder

Algemeen
Medewerkers van Stedin aan het werk in een verdeelstation.
Medewerkers van Stedin aan het werk in een verdeelstation. (Foto: Stedin)

Een huishouden met een gas- en elektriciteitsaansluiting bij Stedin gaat volgend jaar 561,59 aan transporttarief betalen. Dat komt neer op een verhoging van 10,02 euro per maand. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 28 november de netbeheertarieven voor Stedin vastgesteld. Deze stijging komt hoofdzakelijk door de gestegen energieprijzen.

De tarieven van netbeheerders zijn wettelijk gereguleerd. Toezichthouder ACM bepaalt hoeveel elke netbeheerder voor zijn diensten bij consumenten en bedrijven in rekening mag brengen. Die kosten zijn een onderdeel van de energierekening. Stedin beseft dat dit een forse stijging is, zeker in combinatie met de al hoge energieprijzen.

Gestegen prijzen

De stijging van de tarieven wordt grotendeels veroorzaakt doordat Stedin zelf ook te maken heeft met gestegen prijzen van energie. Bij het transport van gas en elektriciteit en bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren; netverliezen. Deze netverliezen kopen netbeheerders in. Omdat de netbeheerders net als iedereen veel meer voor gas en elektriciteit betalen dan vorig jaar, zijn deze kosten toegenomen. Om te zorgen dat de gestegen kosten niet ten koste gaan van de investeringsruimte voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie, heeft ACM besloten dat de regionale netbeheerders een voorschot op de kostentoename komend jaar al in de tarieven mogen verrekenen.

Inflatie

Daarnaast wordt de tariefstijging bepaald door de inflatie van 12% en de gestegen inkoopkosten van landelijk netbeheerder TenneT. Ook TenneT heeft te maken met gestegen kosten. Dit zorgt automatisch ook voor stijging van de kosten van regionale netbeheerders.

Maatregelenpakket

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet een maatregelenpakket energieprijzen aangekondigd met een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Bij de totstandkoming van dit pakket is ook rekening gehouden met de stijging van netbeheertarieven in 2023.

Uitbreiding

Met de inkomsten zorgen netbeheerders voor goed onderhoud van het elektriciteitsnet en wordt er dagelijks hard gewerkt aan de uitbreiding van dit net, zodat energie ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft. Daarnaast werken netbeheerders aan de energietransitie, waarbij de energie niet langer centraal maar decentraal wordt opgewekt en waarbij fossiele brandstoffen grotendeels worden vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind en zon.

Overzichten met de aansluit- en transporttarieven elektriciteit en gas voor 2023 staan op de website van Stedin.