Historische windas op de kade van de Vlaardingse Vaart geopend

Nieuws
Tijdens de openingshandeling werd het schuitje met de windas vanuit de vaarsloot in de polder over de helling met rollen omhoog gehaald naar de Vlaardingse Vaart.
Tijdens de openingshandeling werd het schuitje met de windas vanuit de vaarsloot in de polder over de helling met rollen omhoog gehaald naar de Vlaardingse Vaart. (Foto: Jacques Moerman)

Op feestelijke wijze is onlangs de historische windas in Vlaardingen geopend door Lianne van Kalken, wethouder van Cultuur en Erfgoed van de gemeente Vlaardingen. 

De reconstructie van dit waterstaatkundige element is het resultaat van jarenlang onderzoek en inzet van verschillende organisaties, waaronder de Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk en de Erfgoedtafel Trekvaarten van de Provincie Zuid-Holland.

De wens om een windas te reconstrueren werd al 38 jaar geleden geuit in een rapport van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Destijds werd er zelfs een ontwerp gemaakt, maar door omstandigheden is het er toen niet van gekomen. Pas 11 jaar geleden werd het idee nieuw leven ingeblazen in een artikel over de windassen in Midden-Delfland in het Historisch Jaarboek Schipluiden 2012. Uit onderzoek bleek dat er ooit maar liefst 56 windassen rondom Delft op polderkaden hebben gestaan.

De locatie van de reconstructie is zorgvuldig gekozen. Boerderij Zonnehoeve, waar de windas nu staat, heeft niet alleen historische waarde, maar fungeert ook als recreatieve plek met onder andere een melkmuseum. Bovendien bevindt de kanovereniging Natsec zich in de nabijheid, waardoor de windas gebruikt kan worden voor het overzetten van kano’s tijdens poldertochten. De ligging aan een brede vaarsloot en de Trekkade, een verwijzing naar de trekvaart, maakt deze locatie extra bijzonder.

De reconstructie van de windas werd uitgevoerd door de Restauratie Werkplaats Schiedam, die zich richt op historisch vakmanschap. Het project werd echter bemoeilijkt door de vereiste vergunningen van het Hoogheemraadschap van Delfland, dat geen obstakels op de kade wilde. Uiteindelijk werden de benodigde toestemmingen verkregen en kon het project worden gerealiseerd.

Dankzij de inzet van verschillende betrokkenen en sponsoren, waaronder de Provincie Zuid-Holland, Fonds Schiedam Vlaardingen en diverse andere fondsen, kon het project worden gefinancierd. Ook de Kanovereniging Natsec speelde een belangrijke rol tijdens het project, waarbij hun praktische kennis van onschatbare waarde was.

De opening van de windas werd begeleid door de vrijwilligers van Natsec, die nu de rol van windasmeester op zich nemen. Mevrouw Lianne van Kalken, als toezichthoudende bestuurder, ontving na afloop van de opening een certificaat als blijk van waardering voor haar betrokkenheid bij dit bijzondere project.

De historische windas is officieel geopend.