College over Russische geschiedenis

Nieuws
Het Rode Plein in Moskou.
Het Rode Plein in Moskou. (Foto: PR)

De Bibliotheek de Plataan houdt drie colleges over de geschiedenis van Rusland. De colleges vinden plaats in de Bibliotheek de Plataan, vestiging Holy, Koninginnelaan 773. Data en tijd: dinsdag 30 mei, 6 en 13 juni van 19.00 tot 20.30 uur.

Het college wordt gegeven door Wouter van der Hoff. Hij is 20 jaar oud en komt uit Vlaardingen. Hij is tweedejaars geschiedenisstudent aan de Universiteit Leiden. Het onderwerp heeft hij gekozen, omdat het heel nauw aansluit bij de actualiteit. Graag wil hij zijn enthousiasme voor zijn vakgebied delen met anderen. Hij zal het thema op een laagdrempelige manier benaderen, waardoor het onderwerp goed te volgen is en het college voor elke deelnemer interessant is. Kijk voor meer informatie over de inhoud van de colleges op www.debibliotheekdeplataan.nl.

Toegang is gratis na aanmelden en voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanmelden kan bij de klantenservice in een van de bibliotheekvestigingen, per mail: vlaardingen@debibliotheekdeplataan.nl of telefonisch via 085-0436741 (optie 3).