Bouw van de twee windmolens is begonnen

Nieuws
Ton van der Steen (links) op de plaats in het Oeverbos aan het Scheur is blij dat uiteindelijk toch de bouw van de twee windmolens op die plek is begonnen.
Ton van der Steen (links) op de plaats in het Oeverbos aan het Scheur is blij dat uiteindelijk toch de bouw van de twee windmolens op die plek is begonnen. (Foto: Peter Spek)

Na bijna zes jaar voorbereiding zijn de werkzaamheden begonnen voor de bouw van twee windmolens in het Oeverbos aan het Scheur, een proces dat niet zonder slag of stoot tot stand is gekomen in Vlaardingen, maar de blijdschap overheerste bij het markeren van de plaats voor het boren van de eerste paal. Op termijn kunnen zevenduizend Vlaardingse huishoudens van groene stroom worden voorzien.

Door Peter Spek

Toch zag het er vorig jaar oktober niet naar uit dat de windmolens er alsnog zouden komen. Het Vlaardings Energie Collectief, bestaande uit ruim tweehonderd Vlaardingers die zich inspannen voor de energietransitie, kregen van de gemeente Vlaardingen niet de gehoopte garantiestelling van 1.2 miljoen euro. Ton van der Steen, voorzitter van het Vlaardings Energie Collectief was teleurgesteld. “De vooruitzichten voor een garantiestelling waren steeds positief en wij gingen er ook vanuit dat de gemeente Vlaardingen deze garantiestelling zou afgeven, maar helaas”, was toen zijn reactie.
De opzet van het Vlaardings Energie Collectief was om voor de helft eigenaar te worden van de windmolens, maar daarvoor was een garantiestelling nodig om geld te lenen bij het Fonds Schiedam Vlaardingen en het De Groot Fonds. En zonder die garantiestelling was dat niet mogelijk. Uiteindelijk nam de landelijke organisatie Windvogel, waarmee het Vlaardings Energie Collectief dit project heeft opgezet, het heft in handen en zorgde uiteindelijk voor de benodigde financiering.

Bijzonder moment

“Ondanks deze geschiedenis is het een bijzonder moment, het markeren van de plaats voor het slaan van de eerste paal. Het betekent namelijk dat wij een belangrijke stap zetten in ons streven naar duurzame energie en een betere wereld voor de toekomstige generaties. Ooit begonnen als een eerste idee van de gemeente Vlaardingen, heeft het Vlaardings Energie Collectief het burgerinitiatief opgericht en veel Vlaardingers enthousiast kunnen maken voor deze duurzame boodschap”, zegt Ton van der Steen.
“Als voorzitter van het Vlaardings Energie Collectief ben ik trots en dankbaar dat wij, samen met onze partner de Windvogel, dankzij de steun van veel burgers en onze obligatiehouders, nu kunnen beginnen aan de bouw van deze windmolens. Dit project zal meer dan zevenduizend huishoudens in Vlaardingen van duurzame stroom voorzien en daar mogen wij trots op zijn. Maar deze windmolens bouwen wij niet alleen voor onszelf. Het is namelijk ook onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een grotere en belangrijke maatschappelijke uitdaging: het terugdringen van de klimaatverandering. Wij moeten allemaal ons steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat wij de aarde doorgeven in een betere staat dan wij die nu hebben. Met de bouw van deze windmolens laten wij zien dat het mogelijk is om op een duurzame manier energie op te wekken, zonder daarbij af te doen aan de kwaliteit van ons leven. Sterker nog, deze transitie naar duurzame energie biedt ook nieuwe kansen en mogelijkheden”, is de boodschap van Ton van der Steen.

Geen eenvoudige klus

De bouw van de twee windmolens is overigens geen eenvoudige klus. “De onderdelen worden in augustus aangevoerd. De rotorbladen zijn bijna zestig meter lang en dan is ook de Marathonweg, nodig voor de aanvoer, soms door werkzaamheden nog afgesloten. Heien mag niet in dit gebied, dat zou schade aan de nabijgelegen persleiding kunnen veroorzaken. Daarom worden er gaten geboord en ter plaatse palen van gewapend beton gestort voor de fundering. De meeste onderdelen worden op de locatie eerst aan elkaar gezet en dan komt de meest kritische operatie, het overeind zetten van de mast”, zegt Ton van der Steen.
Na de afwijzing van de gemeentegarantie, heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week wel de intentie uitgesproken een onderzoek te doen om lokaal opgewekte duurzame elektriciteit af te nemen en kan Vlaardingen één van de eerste gemeenten zijn in Nederland die haar gebouwen, elektrische auto’s, verkeerslichten en openbare verlichting voorziet van duurzame elektriciteit die lokaal is opgewekt. De werkzaamheden aan de twee windmolens zijn vanaf het fietspad langs het Scheur goed te volgen.