Kort nieuws uit Vlaardingen

Nieuws
Kort nieuws.
Kort nieuws. (Foto: stockphoto)

Sport- en preventieakkoord

Het is de bedoeling dat het Vlaardings Sportakkoord en het Preventieakkoord worden samengevoegd. Daarvoor is op 14 juni een bijeenkomst georganiseerd met de betrokken partijen om dit voornemen van Vlaardingen in Beweging te bekrachtigen. Op 2 november 2019 ondertekenden twintig Vlaardingse welzijn-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Sportakkoord. Dit sportakkoord loopt dit jaar af. In de periode leverde dit dertien nieuwe projecten op. In september 2022 ondertekenden zesendertig Vlaardingse welzijns-, zorg- en sportorganisaties het Vlaardings Preventieakkoord en dat loopt ook dit jaar af. Afgelopen maanden zijn er zes nieuwe projecten gehonoreerd. In de afgelopen jaren zijn verschillende organisaties alsnog aangehaakt bij zowel het Sport- als het Preventieakkoord. Ook zijn er organisaties na het ondertekenen van het akkoord uit beeld geraakt. Gemeente Vlaardingen heeft, in samenspraak met de kernteams van beide akkoorden, de ambitie om de akkoorden samen te voegen en te herijken waardoor men nog beter aansluit op de landelijke akkoorden die onlangs verlengd zijn. Dit geeft de mogelijkheid om voor de komende periode wederom een uitvoeringsbudget bij het rijk aan te vragen. Op14 juni zullen de resultaten bekendgemaakt worden van de diverse projecten en worden de ambities uitgesproken voor de komende jaren.

Haring en Bierwandeltocht

Op zaterdag 3 juni start alweer de twaalfde editie van Haring en Bierwandeltocht en deze staat, hoe kan het ook anders, in het teken van de viering van 750 jaar stadsrechten voor de haringstad. Er zijn nog een beperkt aantal kaarten verkrijgbaar. De start en finish zijn traditioneel op de Westhavenkade en er kan gekozen worden uit de afstanden 15 en 25 kilometer. De organisatie heeft weer twee bijzondere routes uitgezet, waarbij zij er toch telkens weer in slagen om Vlaardingse pareltjes weer even in de schijnwerpers te zetten of plaatsen te vinden die niet zo bekend zijn, maar zeker de moeite waard om te bekijken. De deelnemers kunnen weer rekenen op diverse versnaperingen bij de stempelposten en omdat Vlaardingen feest viert, zijn er onderweg muzikale verrassingen. De deelnemers aan 25 kilometer kunnen vanaf acht uur vertrekken. De 15 kilometer vanaf half tien. Tot elf uur kan er gestart worden en de finish sluit om vier uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 12.25. Inschrijven kan via: www.haringenbierwandeltocht.nl.

Onbegrepen gedrag thema Alzheimercafé 

Op dinsdag 6 juni is er een Alzheimercafé in de Brasserie van Het Zonnehuis in Vlaardingen. Het onderwerp waarover die avond gesproken wordt, is “Onbegrepen gedrag bij dementie”.
Mensen met dementie gaan in veel gevallen ander gedrag vertonen dan dat hun omgeving van hen gewend is. Dit gedrag kan verschillende vormen aannemen; achterdocht, passiviteit en soms ook boosheid zijn hiervan enkele voorbeelden. Veel naasten van mensen met dementie worstelen hier mee.
Anja Gokke en Ilse van Minnen, beide gedragsconsulent bij Argos Zorggroep, zullen vertellen over waar dit gedrag vandaan komt en hebben tips over hoe hier het beste op gereageerd kan worden. Het Alzheimercafé begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is de zaal open.
In de maanden juli en augustus is er geen Alzheimercafé.

Orgelconcerten in de Grote Kerk 

De zaterdagmiddag concerten gaan beginnen. Op zaterdag 3 juni is er geen concert, er kan echter wel individueel worden gemusiceerd, de toegang is gratis. Tevens is er elke donderdag een lunch concert van 12.45 tot 13.15 uur met Aad Zoutendijk op het orgel, toegang is ook gratis.

Vrijwilligers gezocht voor Seniorenwelzijn

Seniorenwelzijn zoekt voor ontmoetingscentrum de Bijenkorf buffetvrijwilligers.
Wie wil bezoekers van koffie, thee of een drankje te voorzien en een praatje te maken? Geïnteresseerden kunnen  contact opnemen met Marjolein van Dooren, telefoon 06-57314468.

Repair Café in Wijkcentrum West

Op zaterdag 3 juni is er een Repair Café in Wijkcentrum West, Professor Teldersstraat 10 in Vlaardingen, Westwijk.Tussen 09.30 en12.00 uur kunnen bezoekers hier terecht met hun kapotte spullen en gaan de vrijwilligers aan de slag om deze dingen een tweede leven te gunnen. Te denken valt aan computers, fietsen, kleding, speelgoed en huishoudelijke apparatuur.

Fotosafari tijdens 750 jaar Vlaardingen

FOTOSAFARI VLD 750 is voor alle Vlaardingers met interesse in fotografie en bestaat uit drie activiteiten waaraan kosteloos meegedaan kan worden:
Foto wedstrijd: thema Vlaardingen Toen en Nu
Maak een hedendaagse foto van een (oud) stukje Vlaardingen zoals uitgebeeld in een oude foto, tekening of schilderij. De mooiste 60 foto’s worden ingelijst en geëxposeerd. De beste drie worden ingelijst uitgereikt aan de winnaars.
Uiterste inzend datum fotowedstrijd : 31 augustus 2023
2. Vier fotografie workshops. Vlaardingers die meer willen weten over fotografie kunnen kosteloos deelnemen aan een workshop. Deze vinden plaats op zaterdagochtenden bij Kade40, Westhavenkade 40. Een duur fototoestel of ervaring niet vereist.
De workshops zijn van 10.00 tot 11.00 uur. De data en thema 17 juni: de basis van fotografie, 9 september: straatfotografie, 7 oktober: portretfotografie, 4 november: landschap/natuur fotografie,

3. Foto safari-wandelingen door de wijk. Met een route in vier wijken op zoek naar mooie plekken. De wandelingen vinden plaats op zaterdagen van 14.00 tot 16.00 uur
Op 10 juni: Ambacht, 17 juni: Rivierenzone, 24 juni: Centrum en 8 juli: Oost.
Zie voor meer info op de website van www.AFVV.nl.