Beste buur van Vlaardingen wordt onderscheiden met Gouden Buur Award

Nieuws
De Vlaardingse Gouden Buur Award 2023
De Vlaardingse Gouden Buur Award 2023 (Foto: studio597)

De organisatie met betrekking tot de uitreiking van de Vlaardingse Gouden Buur Award, op vrijdag 22 september 2023, is in kannen en kruiken. Zeven (7) kandidaten dingen naar deze onderscheiding.

Tot de kandidaten behoren zowel individuen als groepen. De stemming op de kandidaten is op 12 september 2023 aangevangen en geschiedt online op: https://www.buurtbemiddelingvlaardingen.nl/award-vgb-digitaleverkiezing/. Door de grote vraag vanuit de bewoners is de verkiezingsweek verlengd tot en met woensdag 20 september 2023. Aanvankelijk zou op zondag 17 september 2023 de stemming worden afgesloten.

De personen of organisaties die dit jaar op de nominatie staan zijn: de Kracht van Vrouwen Vlaardingen, die opkomt voor vrouwenkiesrecht in Vlaardingen; Stichting Antipesto die bewoners van Vlaardingen empowert middels bewustwordingsprojecten; Vlaardingen Regenboogstad is een organisatie die bevordert emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap; Hip Helpt Vlaardingen is een organisatie die met vrijwilligers zich inzet voor buurtgenoten die er alleen voor staan en biedt hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie; Bethelkerk Vlaardingen en Pax Christikerk Vlaardingen vormen afzonderlijk een ontmoetingscentrum voor veel bewoners; de heer Ben Trooster, is een bekende Vlaardingse oud politicus die zich inzet voor welzijnswerk.  

De winnaar wordt bekend gemaakt op de Nationale Burendag 2023 in het ontmoetingscentrum Marnix, grenzend aan de Marnixlaan no 10, 3131PL VLAARDINGEN-Westwijk. Het feestelijk programma dat in elkaar is gezet, zal worden opgeluisterd met een optreden van de befaamde zangeres, Rita Young, die als neusje van de zalm haar nog uit te geven nieuwe single “Ik heb gedroomd” live ten gehore zal brengen voor een publiek. De bekende vrede activist, de heer Han Raaijmakers, die in het dagelijks leven secretaris is van PAX Ambassadeur voor Vrede Vlaardingen, is gevraagd om de prijs uit te reiken. Zowel de toegang als parkeren is gratis, daarom roept de organisatie bewoners op aanwezig te zijn om zodoende hun erkentelijkheid te betuigen voor het goede werk van de personen die op de nominatie staan. De activiteit zal duren van 19:00 -21:00 uur in de avond en de zitplaatsen zijn beperkt. 

De Vlaardingse Gouden Buur Award is een onderscheiding en onderkenning aan bewoners van Vlaardingen die een opvallende bijdrage leveren of hebben geleverd aan het leefbaar houden van de Gemeente Vlaardingen. Deze award is een initiatief van de Buurtbemiddeling Vlaardingen, met ondersteuning van het Oranje Fonds en de gemeente Vlaardingen. De award wordt ingezet als instrument om bewoners aan te sporen vredig, harmonisch en begripvol met elkaar te leven in Vlaardingen. De award is in het leven geroepen in 2016 en sedertdien zijn er jaarlijks buurtbewoners of buurtorganisaties in aanmerking gekomen voor deze erkenning. In verband met de viering van 750 jaar van de stad Vlaardingen, zal deze award voor dit jaar het V-teken van graaf Floris uitbeelden als symbool van verbinding.