Gemeenteraad staat voor cruciale beslissing over rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vlaardingen

Nieuws
Op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier.
Op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier. (Foto: HHD)

Op 12 oktober zal de gemeenteraad van Vlaardingen een historische beslissing moeten nemen over de bouw van een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in de stad. Deze kwestie leidt al enige tijd tot discussie. De Socialistische Partij (SP) dringt aan op renovatie van de huidige locatie en GroenLinks maakt zich sterk voor een nieuwe installatie. Hieronder presenteren beide partijen hun standpunten en argumenten.

SP: “Wethouder zet raad onder druk voor rioolwaterzuivering: ‘We worden onteigend als we niet instemmen’”
De SP, vertegenwoordigd door raadslid Willem de Man, staat sceptisch tegenover de plannen voor een nieuwe RWZI op het voormalige Oekraïnedorp Mrija. In 2021 had de gemeenteraad besloten dat deze locatie ongeschikt was voor de nieuwe installatie en verzocht het college om met het Hoogheemraadschap te overleggen over renovatie.
Willem de Man benadrukt: “Het college heeft deze motie nooit uitgevoerd. Daarom herhalen wij ons standpunt: laten we eerst onderzoeken of de huidige zuiveringslocatie gemoderniseerd kan worden, omdat nieuwbouw te dicht bij de woningen in de Westwijk zou komen.”
Tijdens de commissievergadering heeft wethouder Koen Kegel (D66) echter gewaarschuwd: “Als we niet instemmen en om renovatie vragen, zal het Hoogheemraadschap de grond onteigenen, wat nadelig voor ons zal uitpakken.” De SP heeft twijfels over deze bewering en vraagt zich af of onteigening daadwerkelijk zal plaatsvinden en of dit in het nadeel van de stad zal zijn: “We moeten onze eigen afwegingen maken. Een RWZI op deze locatie is onverantwoord; we willen geen rioolwaterzuivering naast een woonwijk.”
De SP roept omwonenden op om zich tegen de plannen van de wethouder en het Hoogheemraadschap uit te spreken en zich aan te melden via de website van de SP.

GroenLinks

GroenLinks daarentegen zet zich vol overtuiging in voor de bouw van een nieuwe Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Vlaardingen. Zij zien deze investering als cruciaal voor de stad en de omliggende regio. Hier zijn de redenen voor hun standpunt:

Milieu en Gezondheid
“De nieuwe AWZI zal aanzienlijke milieuvoordelen opleveren. De huidige installatie is verouderd en voldoet niet meer aan moderne normen, wat zowel Vlaardingen als omliggende gemeenten treft. Door te investeren in een nieuwe installatie kunnen we de waterkwaliteit verbeteren en daarmee bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor mens en dier.”

Locatie en Natuurinclusiviteit
“De voorgestelde locatie naast ‘De Vergulde Hand West’, waar momenteel de tijdelijke Oekraïense wijk ‘Mrija’ is gevestigd, biedt de mogelijkheid voor natuurinclusieve bouw. Dit kan de biodiversiteit bevorderen en het gebied aantrekkelijker maken. GroenLinks zal zich inzetten om natuurinclusiviteit te waarborgen en het volksbos beter bereikbaar te maken voor fietsers en voetgangers.”

Impact op Omgeving
“Het alternatief voor de AWZI, industriële activiteiten zoals een autosloop of fabriek, kan aanzienlijke geluids- en geuroverlast veroorzaken. Daarom is de keuze voor een moderne AWZI gunstiger voor de leefbaarheid van onze stad. Nederland staat voor een uitdaging op het gebied van waterkwaliteit. De nieuwe AWZI zal bijdragen aan het voldoen aan strengere eisen voor waterkwaliteit. Het produceren van groengas uit zuiveringsslib draagt bij aan duurzaamheid, en door deze nieuwe technologieën kunnen we de watercirculatie verbeteren en blauwalg verminderen. De nieuwe AWZI zal een biologische zuivering worden en biedt de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe technologieën toe te voegen. Het Hoogheemraadschap ondersteunt onderzoek en innovatie in het zuiveringsproces.”

Op 12 oktober 2023 zal de gemeenteraad beslissen over de bouw van de nieuwe AWZI. Het is van groot belang dat zij de voors en tegens zorgvuldig afwegen en de bredere regionale impact overwegen bij dit cruciale besluit.