Een bloem, een kaarsje of een moment van stilte voor de Oekraïners

Nieuws
Han Raeijmaekers roept alle Vlaardingers op om zaterdag een moment stil te staan bij de oorlog in Oekraïne.
Han Raeijmaekers roept alle Vlaardingers op om zaterdag een moment stil te staan bij de oorlog in Oekraïne. (Foto: Peter Spek )

De oorlog in Oekraïne blijft de volle aandacht vragen en zeker van vredesbewegingen in Vlaardingen zoals Amnesty, Platform Ander Vlaardingen en PAX Ambassade van Vrede. Om toch op te komen voor vrede, kunnen Vlaardingers op zaterdagmiddag 24 februari, als het dan precies twee jaar geleden is dat Rusland Oekraïne binnenviel, bij de Lucaskerk een bloem leggen, een kaarsje aansteken of even stil staan bij de slachtoffers van deze oorlog.

Door Peter Spek

“De afgelopen maanden heeft de oorlog zich ontwikkeld tot een loopgravenoorlog. Hoewel hij in een impasse is beland, blijft het oorlogsgeweld even dodelijk en destructief, met bijna 200 duizend doden en 300 duizend gewonden als gevolg. Eén op de vier kinderen in het land heeft nood aan dringende humanitaire hulp,” zegt Han Raeijmaekers van PAX Ambassade van Vrede. 

Diplomatiek

“Op diplomatiek vlak zien wij weinig tot geen inspanningen om de vijandelijkheden te stoppen en het internationaal recht te laten respecteren. Wapenleveringen hebben niet tot vrede geleid. Wij zien integendeel een nieuwe wapenwedloop ontstaan. Na twee jaar wordt het steeds duidelijker dat de louter militaire aanpak weinig vooruitzichten biedt op vrede en veiligheid. Deze eenzijdige benadering heeft het conflict verlengd met excessieve menselijke, sociale en milieukosten tot gevolg,” analyseert de Vlaardinger de oorlog. “Ik roep daarom alle Vlaardingers op om samen te komen om de Russische invasie in Oekraïne en ons verzet daartegen symbolisch en geweldloos te tonen.  Als vredesbeweging willen wij nogmaals wijzen op de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor onderhandelingen die moeten leiden naar een rechtvaardige en duurzame vrede,“ aldus Han Raeijmaekers. 

Stiltecentrum

“Om hier uiting aan te geven is er zaterdag in het Stiltecentrum en op het plein vóór de Lucaskerk aan de Hoogstraat gelegenheid om in alle rust een bloem te leggen, een bloeiend plantje te zetten, een kaarsje of kaars aan te steken of op een andere manier symbolisch solidariteit te betonen. Ook wordt er samen gezongen voor vrede. Het kán, het hoeft niet, maar wij nodigen daarom zoveel mogelijk Vlaardingers hier graag voor uit. Het kan de hele dag, wel het liefst ’s middags tussen één en twee uur, “ besluit organisator Han Raeijmakers.