Bewoners Holysingel nog niet tevreden met verkeersmaatregelen

Nieuws
De Holysingel wordt nog altijd gebruikt als racebaan, ondanks de verkeersmaatregelen die zijn aangebracht.
De Holysingel wordt nog altijd gebruikt als racebaan, ondanks de verkeersmaatregelen die zijn aangebracht. (Foto: Janna Spek )

De enquête die de politieke partij ONS.Vlaardingen onlangs heeft uitgevoerd onder de bewoners van de Holysingel en omgeving, laat zien dat de genomen verkeersmaatregelen van de gemeente om de Holysingel veiliger te maken en de weg voor minder geluidsoverlast moet zorgen, nog verre van voldoende zijn.

Door Peter Spek

Na het dodelijke ongeluk van de 16-jarige Vlaardingse Zara Philip op de Holysingel, waarbij een roekeloos rijdende motorrijder de tiener schepte, bracht de gemeente Vlaardingen naar veelvuldig aandringen van vooral de bewoners van de Holysingel, verkeersmaatregelen aan door middel van het plaatsen van een mobiele camera en een wegversmalling, maar dat is in de ogen van de bewoners nog niet voldoende. Dat blijkt uit een enquête die ONS.Vlaardingen heeft uitgevoerd. Op de vraag of de maatregelen van de snelheidsbeperkingen effect hebben gehad laat 40 procent van de ondervraagden weten dit niet te vinden. Eenzelfde percentage was van mening, dat deze maatregelen niet hebben geholpen om de snelheid van de automobilisten te verminderen. 

De genomen maatregelen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd

De genomen maatregelen hebben voor 50 procent van de bewoners die de enquête hebben ingevuld niet het gewenste resultaat opgeleverd, namelijk dat de geluidshinder minder is geworden. “De conclusie van de enquête is dat bewoners rondom de Holysingel de tot nu toe genomen maatregelen een stap in de goede richting vinden, maar het ook nog niet voldoende vinden,” zegt fractievoorzitter Frans Hoogendijk van ONS.Vlaardingen. “Er is dus nog veel werk aan de winkel. De bewoners rondom de Holysingel verdienen een duidelijk toekomstbeeld, een toekomst waarin definitief wordt afgerekend met de Holysingel als racebaan,” zegt Frans Hoogendijk. “Wij vinden het belangrijk dat de mening van de bewoners over dit onderwerp wordt gehoord en wij zullen op basis van de enquêteresultaten een voorstel doen voor herinrichting van de Holysingel, dat aansluit bij de ideeën uit de enquête. Het is een uitdaging is om het aantal incidenten zoveel mogelijk te reduceren.”