Actieve samenwerking met de Vlaardingers kent teleurstellende start

Nieuws
Janna Spek hoopt dat bewonersparticipatie nu met de Verbeteragenda serieuzer wordt genomen.
Janna Spek hoopt dat bewonersparticipatie nu met de Verbeteragenda serieuzer wordt genomen. (Foto: Rodi West Media)

De gemeente Vlaardingen zoekt actief de samenwerking met de stad, staat op de gemeentepagina. “Kun jij genoeg meepraten? Kun jij je ideeën kwijt?” Janna Spek zat in de voorbereidende commissie, maar ze is teleurgesteld afgehaakt, net als drie andere leden van de vijf bewoners in totaal.

Door Kor Kegel

De gemeentepagina meldt dat de Verbeteragenda Participatie klaar is. Die agenda is gemaakt naar aanleiding van de vragenlijst, die inwoners, ondernemers, gemeenteraadsleden, ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders dit najaar konden invullen. 

De begeleidingscommissie had een aantal vragen anders gesteld willen zien, want ze waren ingewikkeld en van bovenaf bepaald vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

7 procent

Hadden de commissieleden gelijk? Naast alle Vlaardingers boven de 18 jaar waren er 7 collegeleden, 35 raadsleden en 520 ambtenaren uitgenodigd om de QuickScan Lokale Democratie in te vullen, in totaal 562. Slechts 106 hiervan nam de moeite om de vragenlijst te openen en minimaal één vraag te beantwoorden; dat is 19 procent.

Maar van die 106 hebben er slechts 39 de gehele vragenlijst ingevuld: 7 procent van alle ambtenaren en politici. “Zeer teleurstellend” vindt Janna Spek dit resultaat. “Hadden de opgestapte leden toch gelijk en was de vragenlijst te lang en waren de vragen te moeilijk?”

Hoe kan de gemeente ‘beter’ gaan luisteren als er nu níet geluisterd wordt…

Evaluatie

Ze heeft haar bevindingen voorgelegd aan alle raadsleden. Ze kreeg slechts van twee raadsleden een reactie. Ze vraagt zich af of ze nog uitgenodigd wordt voor de evaluatie. Daarom heeft ze haar eigen evaluatie maar op schrift gesteld. Die liegt er niet om. Het wordt duidelijk dat de bewoners ondergesneeuwd werden door de ambtenaren, die meer op hadden met het marketingbureau B Creative dan met de ‘lastige’ bewoners.

Behalve uit de vijf bewoners bestond de begeleidingscommissie uit wethouder Lianne van Kalken, gemeentesecretaris Erwin Stolk, raadsgriffier Iroy Konings, raadsleden Frans Hoogendijk en Yasmine Bouchrit en enige ambtenaren. In september 2022 ging de commissie van start. De bewoners hadden zich opgegeven, omdat zij participatie binnen de gemeente Vlaardingen heel belangrijk vinden. Na de eerste vergadering stapte de eerste bewoner al op. Na de derde vergadering stapten nog eens twee inwoners op. Er werd absoluut niet geluisterd naar wat ze inbrachten. De vragenlijst lag al klaar en daar viel niets aan te wijzigen. De lijst was alleen digitaal en alleen in het Nederlands. Kon niet anders, zeiden de ambtenaren. Maar de bewoners vonden dat iedere Vlaardinger een gelijke kans moest krijgen om de quickscan in te vullen, ongeacht of je een digibeet bent of een andere taal spreekt. “Ook van die mensen doet de mening ertoe,” zeiden de bewoners. Ze spraken tegen een muur. 

Er was sprake van dat de Vlaardingers met flyers, baniers en een filmpje met rolmodellen verleid zouden worden om de vragenlijst in te vullen. De bewoners vroegen om voor die rolmodellen niet altijd weer dezelfde mensen te gebruiken, maar mensen die in hun wijk actief, betrokken en bekend zijn. Janna Spek ging met een ambtenaar en drie wijkmanagers om de tafel zitten. Ze maakten een lijst bestaande uit twintig personen. Uiteindelijk werd niemand van hen bij de campagne betrokken.

“Ik heb begrepen dat men op zoek gaat naar betrokken inwoners en ondernemers om die te betrekken bij het verbeteren van de participatie,” zegt ze. Maar dan zou het dienstig zijn als politiek en ambtenarij kijken naar de teleurstellende ervaringen in het voortraject, want van participatie was absoluut geen sprake, zegt ze. “Wij mochten luisteren naar alles dat al klaar was.”