Taalsafari: gewogen te licht bevonden

Nieuws
De waag.
De waag. (Foto: Paul Meuldijk)

Rubriek

Gewogen en te licht bevonden betekent vaak dat je bent afgewezen voor een betrekking en vooral ook bij het examen.

door Girbe Buist

De uitdrukking is ontleend aan Bijbelboek Daniël, vers 25. De Babylonische koning Belsazar, die regeerde van 553 tot 539 v. Chr- organiseerde een groot feestmaal voor duizend van zijn volgelingen. Het servies bestond uit gouden en zilveren bekers, die door Belsazars vader Nebukadnezar uit de tempel van Salomon gestolen waren, aan het begin van de Joodse ballingschap. Dat was natuurlijk heiligschennis. Tijdens het feest verschenen er daarom plotseling vingers van een mensenhand, die een tekst op de muur schreven. Deze tekst luidde: Menee, menee, tekeel oefarsie. Dit is Aramees voor: geteld, gewogen en verdeeld.
Daniël legt deze woorden als volgt aan Belsazar uit: menee- God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt; tekeel- u bent gewogen en te licht bevonden;
Oefarsie- uw koninkrijk is verdeeld en aan Meden en de Perzen gegeven.
De koning trok wit weg en stond te trillen op zijn benen, aldus het Bijbelverslag. Deze voorspelling kwam al snel uit. De vorst Belsazar werd nog diezelfde nacht gedood, waarna zijn rijk overging in Perzische handen.

De Waag in Vlaardingen.

De openbare waag was een voorziening voor het wegen van handelsgoederen. Hij werd zowel gebruikt voor het wegen van goederen als om belasting te innen. Het stadsbestuur had er alle belang bij dat alle goederen werden gewogen. Alle goederen moesten eerst worden gewogen, voordat zij verkocht mochten worden. De Waag aan de Markt 62 in Vlaardingen is een mogelijk in 1565 tegen de noordbeuk van de Grote Kerk gebouwd een laags pand opgetrokken in tufsteen afkomstig van de oude kerk. De ingangspoort dateert uit circa 1585. Het gebouw is gerestaureerd in 1926 en is nu in gebruik bij de Historische Vereniging Vlaardingen als verenigingsgebouw. Men kan hier kennismaken met de geschiedenis van Vlaardingen en vernemen wat de historische vereniging doet om het Vlaardings erfgoed te behouden. Dit artikel kon worden gerealiseerd met steun van het Mediafonds Zuid Holland.