Minder vogels in de steden.
Minder vogels in de steden. (Foto: Aangeleverd)

Tip voor de redactie CBS nieuwsbericht(en)

Algemeen

REGIO - Van de vogels die in steden en dorpen voorkomen, gaan er meer soorten in aantal achteruit dan vooruit. Met name de soorten uit de stedelijke groene leefomgevingen, zoals park en bos, nemen af. Dit blijkt uit de nieuwe indicator ‘vogels van stedelijk gebied’, die het CBS samen met Sovon Vogelonderzoek heeft gepubliceerd. 

Afname vogelpopulaties in stedelijk gebied

Anita Pantus

Sinds 2007 worden vogels in steden en dorpen geteld in het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Van 83 vogelsoorten zijn voldoende gegevens beschikbaar om een trend in het stedelijk gebied te berekenen. De indicator ‘vogels van stedelijk gebied’ geeft de gemiddelde trend weer van deze populaties in steden en dorpen.

Volbouwen stad

Met name vogelsoorten kenmerkend voor de drie groene typen leefomgeving in de stad gaan in aantal achteruit: bos en park (-20 procent), struweel en struiken (-30 procent) en open groen (-10 procent). Dit komt onder meer door het verder volbouwen van de stad, en voor vogels ongunstig groenbeheer in het stedelijk gebied.
Ook van een vierde groep stadsvogels - soorten die een sterke relatie hebben met bebouwing - gaan de populaties achteruit: dit geldt voor negen soorten waaronder de huismus, spreeuw, zwarte roodstaart en gierzwaluw, maar alleen als de slechtvalk buiten beschouwing wordt gelaten. De slechtvalk doet het juist bijzonder goed in de stad. Als deze meegenomen wordt, neemt de populatie van deze groep toe met 22 procent.

Meer water- en moerasvogels

Alleen de groep water- en moerasvogels neemt duidelijk toe binnen het stedelijk gebied: gemiddeld met 30 procent sinds 2007. Dit zijn soorten die door de groei van de populaties in het buitengebied steeds meer het stedelijk gebied zijn ingetrokken, zoals krakeend en grauwe gans. Dit komt onder meer door een verbeterde waterkwaliteit en de aanleg van meer waterpartijen binnen (nieuwe) stadskernen.
Een bijzonder fenomeen is de toename in de stad van kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen, die aan de kust als broedvogel achteruitgaan door vossen en menselijke verstoring. Als alternatief hebben deze vogels veilige broedlocaties op daken gevonden en trekken daarbij steeds verder het binnenland in.

Landelijke context

Om de trend van vogels in het stedelijk gebied te kunnen vergelijken met de rest van Nederland is een indicator gemaakt van de ontwikkelingen van dezelfde 83 soorten buiten het stedelijk gebied. Hieruit blijkt dat de vogels die in bebouwd gebied afnemen, het in de rest van Nederland wel goed doen. Waar in het stedelijk gebied maar een van de vijf vogelgroepen een duidelijk positieve trend vertoont (water- en moerasvogels), gaan in het buitengebied - inclusief de beschermde natuur- en natuurontwikkelingsgebieden - vier van deze vijf groepen erop vooruit. De enige groep die in het buitengebied achteruit gaat zijn de vogels van open groen, waaronder een aantal boerenlandvogels (zoals grutto en kievit). Hiervan is bekend dat de populaties al decennia lang zeer sterk afnemen.

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Waterland

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Tweederde Noord-Hollanders optimistisch over eigen bijdrage klimaat Duurzaam gisteren
Afbeelding
Monumentaal Dictee, 9 september, gelezen door burgemeester Lieke Sievers Algemeen 15 aug, 12:24
Afbeelding
Praten over het levenseinde Nieuws 12 aug, 13:21
Afbeelding
Symbolen van het boerenverzet Nieuws 12 aug, 09:54
Afbeelding
Sabine Fotografeert Column 12 aug, 09:52
Afbeelding
Vakantie in eigen land Column 12 aug, 09:50
Afbeelding
Deskundigen: let op elkaar om kans op verdrinking te verkleinen Nieuws 12 aug, 09:47
Afbeelding
Bloemenranden in de Beemster polder zorgen voor meer biodiversiteit Nieuws 12 aug, 09:24
Afbeelding
Zomerse kerst tijdens Sport- en Spelweek Ilpendam Algemeen 12 aug, 09:19
Afbeelding
Suppend zwerfafval rapen Algemeen 10 aug, 10:38
Afbeelding
Stond bij jou de zomerpuzzel van Rodi in de krant? Algemeen 9 aug, 09:00
Afbeelding
Klimaatcoalitie op feestmarkt Algemeen 8 aug, 11:52
Afbeelding
Geruchtenstroom draait op volle toeren na arrestatie David Mendes da Silva Algemeen 6 aug, 15:51
Digitale krant
Het laatste nieuws uit Waterland

Op Rodi Waterland volg je het laatste nieuws uit Waterland. Rodi Waterland informeert via nieuws, interviews en tips over ontwikkelingen en activiteiten in de buurt en regio.

Nieuws Waterland

Via onze nieuwsbrief mis je nu geen enkel nieuwtje uit jouw regio. Elke week krijg je het laatste nieuws uit Waterland in je mailbox.

Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief