Duurzaam Waterlands Archief door papierrestauratie en digitalisering

Algemeen
Papierrestaurator Thea Vorstman uit Zaandijk
Papierrestaurator Thea Vorstman uit Zaandijk (Foto: aangeleverd)

WATERLAND - Zaterdag 10 september zijn de papierrestauratoren die voor het Waterlands Archief veel werk verrichten te gast bij het Agrarisch Museum Westerhem in Middenbeemster. Om 14.00 uur houden zij een lezing van een uur over wat er allemaal komt kijken bij de restauratie van papier. De toegang tot het museum en de lezing zijn deze dag gratis.

Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van Duurzaamheid. Een mooi thema om bij aan te haken, vindt het Waterlands Archief. Papierrestauratie en digitalisering zijn manieren om oude documenten voor de toekomst te bewaren en voor het publiek toegankelijk te houden.

Papierrestauratie, een vak apart

Floor Meijboom, Thea Vorstman en Nancy Knaap, restaureren en conserveren papieren objecten. Papier werd vroeger van lompen gemaakt, hetgeen een duurzame papiersoort opleverde. Na 1850 ging men in de papierindustrie houtvezels gebruiken, die meer verontreinigingen bevatten. Het papier veroudert en verkleurt daardoor sneller. 

Door op een zorgvuldige manier met papier om te gaan kan met dit proces vertragen, bijvoorbeeld: hang een prent niet in de volle zon, gebruik zuurvrije materialen,  vermijdt zelfklevende tapes. Als er toch schade ontstaat aan een object kan een restaurator maatregelen nemen om erger te voorkomen of, zo mogelijk, de beschadigingen restaureren. Op Open Monumentendag vertellen zij meer hierover.

Digitalisering bouwtekeningen

Het Agrarisch Museum Westerhem heeft zaterdag 10 september ook de primeur voor de korte film van het Waterlands Archief over de digitalisering van bouwververgunningen.

Het Waterlands Archief in Purmerend zit middenin een groot project waarin de bouwvergunningendossiers met bouwtekeningen uit de collectie worden gedigitaliseerd. Hierdoor worden de dossiers niet alleen duurzaam bewaard, maar ook gemakkelijk en snel toegankelijk voor wie de tekeningen wil inzien. Het project is in volle gang en zal naar verwachting in 2025 worden voltooid; dan zullen alle bouwtekeningen van de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland (en hun voorgangers), digitaal zijn opgeslagen en online te raadplegen.

In het kader van het thema van Open Monumentendag 2022, Duurzaamheid, heeft het Waterlands Archief een kort filmpje opgenomen over het digitaliseringsproject. In de studiezaal van het archief zie je hoe papieren bouwtekeningen tot nu toe worden aangevraagd, in het archiefdepot hoe ze worden bewaard. De projectleider, Migiza Victoriashoop, vertelt over het digitaliseringsproject aan de hand van mooie voorbeelden van bouwvergunningdossiers uit de Beemster. Onder andere van de boerderij Leeghwater aan de Middenweg is een mooie bouwtekening uit 1912 bewaard gebleven die met dit project digitaal beschikbaar zal komen via de website van het Waterlands Archief, www.waterlandsarchief.nl.

Filmopnames bij de familie Breebaart, bij hun uit 1912 daterende boerderij Leeghwater.
Afbeelding