Persbericht Open Dag Waterlands Archief 2 oktober

Algemeen
Watersnood in Purmerend, 1916
Watersnood in Purmerend, 1916 (Foto: J.H.P. Coppens)

PURMEREND - Zondag 2 oktober is het Open Dag bij het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 in Purmerend. Vanaf 13.00 uur is er van alles te beleven: een grote boekenmarkt, oude films, een tentoonstelling over 1572, lezingen, workshops en rondleidingen door de depots. Alles rond het thema van de maand van de geschiedenis: Wat een ramp! Iedereen is van harte welkom. De toegang is gratis.

Open Dag Waterlands Archief

In de studiezaal is een groot aanbod van dubbelen en andere af te stoten boeken uit de bibliotheek van het archief voor een kleine prijs te koop.

‘Rampenfilms’

De hele middag zijn in de leeshoek van de studiezaal oude ‘rampenfilms’ over onze regio uit de collectie van het Waterlands Archief te zien.

Tentoonstelling Geboorte van Nederland

Het jaar 1572 geldt als een belangrijk jaar in de Opstand (1568–1648). Nu, 450 jaar later, trekken meer dan 40 Nederlandse gemeenten gezamenlijk op in het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten. Speciaal voor de gelegenheid ontwikkelde het Dordrechts Museum de tentoonstelling Geboorte van Nederland. Deze tentoonstelling is op meer dan 25 locaties in het land te zien. Het project Geboorte van Nederland wil het verleden herdenken en actualiseren. In de tentoonstelling staan daarom zowel 1572 als 2022 centraal. 

13.00-13.30 uur: ‘lezing door Els Mak

Edam heeft meerdere rampen gekend zoals de verzanding van haar haven en eeuwenlange procesvoering tegen de dorpen in de Zeevang over hun gelijke rechten en plichten als mede poorters. In het opnieuw geïnventariseerde oud archief van Edam (1310) 1357-1813 is veel daarover terug te vinden.

Els Mak was archivist en conservator van de Topografisch Historische Atlas van het Waterlands Archief en is nog steeds actief als docente paleografie en genealogie. Ze doet veel archiefonderzoek naar historische gegevens over cartografie, waterstaat, families en de geschiedenis van Wormer en Waterland en publiceert daarover.

13.45-14.15 uur: Workshop Genealogie

Waar kom ik vandaan? Deze vraag leeft bij heel veel mensen, maar hoe begin je de zoektocht en waar kun je informatie vinden? Margreet Lenstra geeft handreikingen.

13.45-14.15 uur en 15.15-15.45 uur: Rondleiding archiefdepots

In 1672 werd ons land aangevallen door Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Tijdens de rondleiding worden er archiefstukken getoond, die duidelijk maken dat het Rampjaar ook grote gevolgen heeft gehad voor de regio Waterland. Thema: Rampjaar 1672, door Loek Zoon.

14.30-15.00 uur: Zeven op de schaal van Richter

Op een kwartier lopen van de stad Purmerend aan de trekvaart naar Amsterdam stond vanaf 1668 een buskruitfabriek. Ondanks veiligheidsmaatregelen is de fabriek twee keer ontploft met grote schade als gevolg en vijf dodelijke slachtoffers. Lezing door Jack Otsen

15.15-15.45 uur: Workshop Oud Schrift lezen

Het is geen ramp om Oud Schrift te leren lezen, maar juist erg leuk. Vroeger gebruikte men soms andere lettervormen en woorden. Tijdens de workshop van Mathilde Kors gaan we hiervan proeven.

16.00-16.30 uur: Watersnood 1916

Het doorbreken van de dijken in de nacht van 13 op 14 januari 1916 had desastreuze gevolgen voor Noord-Holland en onze regio. Margriet de Roever is archivaris en bibliothecaris en heeft lange tijd gewerkt bij het Stadsarchief Amsterdam. Zij publiceerde over verschillende onderwerpen betreffende de geschiedenis van die stad, waaronder over de watersnood van 1825 en 1916.

16.45-17.05 uur: Film Watersnoodramp 1916, beelden van toen en nu.

Kaart met het overstromingsgebied in de regio Waterland, watersnoodramp van 1916
Mathilde Kors
Jack Otsen