Grondonderzoek dijk Monnickendam Stedelijk | oktober en november 2022

Algemeen
Overzicht van de dijktrajecten van het project Zeedijk Monnickendam
Overzicht van de dijktrajecten van het project Zeedijk Monnickendam (Foto: aangeleverd)

REGIO - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier toetst periodiek of de primaire waterkeringen (de dijken) aan de landelijke veiligheidsnorm voldoen. In 2011 zijn delen van de dijk rond Monnickendam afgekeurd. In 2022 starten we met het bepalen van de versterkingsopgave. 

Voor het bepalen van de versterkingsopgave brengen we de beschikbare informatie op orde en waar nodig voeren we aanvullend onderzoek uit. Op dit moment is aanvullende informatie nodig over de dijktrajecten Gouwzee 1, 2 en 4. Dit deel van de dijk loopt vanaf de N247 tot en met het Braakje. Voor de ligging van de trajecten zie bijgaand kaartje.

Verkeershinder

Vanaf 17 oktober tot en met half november vindt grondonderzoek langs en op het hoogste gedeelte van de dijk plaats. Voor het veilig uitvoeren ervan, treffen we lokaal verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen kunnen tijdelijk verkeershinder geven. Denk aan een tijdelijke afsluiting van een rijbaan of een gedeelte van het voet- of fietspad. Tijdens de periode van het grondonderzoek is er voor de voetgangers een omleiding via het Galgenriet.

Vragen en contact

Wilt u meer weten over het project dijkversterking Monnickendam? Kijk dan op www.hhnk.nl/dijkversterking-monnickendamzeedijk-en-stedelijk. U kunt ook contact opnemen met omgevingsmanager Gerrie Veldsink via g.veldsink@hhnk.nl of telefonisch op 072-5828282.