“Woningen in Waterland voor de groep voor wie de woningnood het hoogst is”

Algemeen
Wethouder Ton van Nieuwkerk.
Wethouder Ton van Nieuwkerk. (Foto: Communicatie Waterland)

WATERLAND - Het college van Waterland heeft het woningbouwprogramma 2023 gepresenteerd. Het programma omvat de uitwerking en concretisering van de ambitieuze doelstelling uit het coalitieakkoord: de plannen voor de bouw van 2000 woningen.

Het woningbouwprogramma beschrijft concreet en transparant de woningbouwprojecten die de komende jaren worden opgepakt. Bij de fasering is rekening gehouden met de spreiding over de kernen. Hierbij gaat het niet alleen over de woningen zelf, maar ook over benodigde voorzieningen om de leefbaarheid van de kernen te verbeteren.

Bouw al begonnen

Voor de eerste duizend woningen zijn de voorbereidingen al in gang gezet. De eerste woningen worden al gebouwd op de Regenbooglocatie. Voor de andere helft van de woningen zijn kansrijke locaties en initiatieven toegelicht, die de komende jaren verder worden onderzocht.

Betaalbaar

In het woningbouwprogramma ligt de nadruk op betaalbare woningen. Van alle nieuwbouwwoningen is 30% bestemd voor sociale huur en 30% voor betaalbare koop- en middenhuur. 

Concreet plan

Wethouder Ton van Nieuwkerk: “Ik ben er trots op dat we hiermee een concreet plan presenteren om in 8 tot 10 jaar de 2000 woningen te realiseren. Met dit programma kunnen we voortvarend aan de slag om de plannen te bewerkstelligen. Met name voor de groep met lage en middeninkomens voor wie de woningnood het hoogst is.”