Bijeenkomsten Bereikbaarheidsplan A7 Purmerend vanaf april tot september

Nieuws
Afbeelding
(Foto: RodiMedia/NV)

REGIO - Van april tot september versterkt Rijkswaterstaat de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Tijdens de werkzaamheden geldt in de eerste fase een extra gewichtsbeperking van 25 ton. Na de versterking van de brug kan al het (transport)verkeer weer vlot en veilig over de brug.  Op dinsdag 27 februari organiseert Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst voor ondernemers in de regio Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland. Op 27, 28 en 29 februari zijn er aparte bijeenkomsten voor inwoners uit de regio. Op 2 maart volgt een bijeenkomst voor de transportsector. 

Boodschap automobilisten: reis niet, reis samen of reis anders

Tijdens de bijeenkomst voor ondernemers in de regio Purmerend, Beemster, Edam-Volendam en Waterland is er aandacht voor de werkzaamheden, de planning en de verkeersmaatregelen. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en om met elkaar het gesprek aan te gaan. De informatiebijeenkomst start met een plenaire presentatie van Rijkswaterstaat. Daarna is er ruimte om met elkaar verdiepende gesprekken te voeren. Wat betekenen de werkzaamheden voor uw bedrijf? Hoe kunt u zich hierop voorbereiden? En op welke manier kan Rijkswaterstaat u hierin ondersteunen? Tijd: 20:00-21:30 uur. Locatie: Sportcafé de Beuk, Van IJsendijkstraat 365 te Purmerend

 Van 1 april tot 1 september dit jaar versterkt Rijkswaterstaat de brug in de A7 over het Noordhollandsch Kanaal bij Purmerend. Er worden veel maatregelen genomen maar dat er veel overlast blijft, dat is zeker. Rijkswaterstaat zal weggebruikers tijdens de werkzaamheden, middels een campagne zo goed mogelijk op de hoogte houden van de actuele situaties.

Minder verkeer

Kort samengevat: Tijdens de werkzaamheden kan er minder verkeer over de brug. In beide richtingen met slechts twee versmalde rijstroken waar een snelheidslimiet geldt van 70 km. Bij aansluiting 4 Purmerend-Zuid wordt de oprit richting Hoorn afgesloten. Bij aansluiting 5 Purmerend wordt de afrit vanuit Amsterdam en de toerit naar Amsterdam afgesloten. Het bereikbaarheidsplan behelst verschillende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het fileleed zoveel mogelijk wordt beperkt en de veiligheid en leefbaarheid in en rond Purmerend is gegarandeerd.

Meer thuiswerken

De communicatie naar weggebruikers is erop gericht om de auto zoveel mogelijk te mijden: door thuis te werken, samen of met de trein te reizen. Dit laatste wordt aantrekkelijker gemaakt met kortingskaarten, een extra stop van de intercity naar Amsterdam in de spits, extra fietsenrekken etc.

Sluipverkeer

Een aantal wegen in de Beemsterpolder, waaronder de Purmerenderweg, wordt in de spits gesloten, behalve voor ontheffingshouders. In Neck en Wijdewormer geldt in de spits een inrijverbod, behalve voor omwonenden. Ten zuiden van Purmerend gelden eveneens inrijverboden tijdens de spits. Op verschillende plaatsen worden verkeerslichten geoptimaliseerd en extra verkeersinstallaties om te kunnen doseren aangebracht. Om sluipverkeer te voorkomen worden de Oostdijk op twee plaatsen en Westdijk op één plaats afgesloten. Voor vrachtwagens wordt het, uitgezonderd ontheffingshouders, in Purmerend verboden terrein.

Wat betreft de gewichtsbeperking die al sinds oktober 2022 geldt op de brug en waar de transportsector veel last van heeft; deze zal in het eerste gedeelte van de uitvoering worden afgewaardeerd naar 25 Ton, en hoopt Rijkswaterstaat na 2.5, 3 maanden deze gewichtsbeperking geheel te kunnen laten vervallen.

Bijeenkomsten inwoners

27 februari, 17:00 uur - 19:30 uur, Locatie: Sportcafé de Beuk, Van IJsendijkstraat 365, Purmerend. 

28 februari, 17:00 uur - 19:30 uur, Locatie: Restaurant 1456, Wijdewormerplein 3, Wijdewormer.

29 februari, 17:00 uur - 19:30 uur, Locatie: Beemster Ruiters, Nekkerweg 13A, Zuidoostbeemster.

Meer info

Uitgebreide informatie is te vinden op deze website van RWS. Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief.

https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a7-versterking-brug-purmerend