Deze overtredingen werden donderdag ontdekt in glastuinbouwgebieden

112-nieuws
Op een aantal plekken lag afgevoerd gewas op het buitenterrein.
Op een aantal plekken lag afgevoerd gewas op het buitenterrein. (Foto: Hoogheemraadschap van Delfland)

Delfland hield op donderdag 9 november een grootschalige handhavingsdag in glastuinbouwgebieden Westland en Oostland. Dat meldde het hoogheemraadschap vrijdag 10 november. Reden om in deze tijd intensief te controleren, is dat nu veel kassen worden gereinigd, omdat tuinders overgaan naar een nieuwe teelt. Het is belangrijk dat het afvalwater - met gewasbeschermingsmiddelen - niet in de sloot terechtkomt, voor de waterkwaliteit. Daarom trokken handhavers de gebieden in en werd er ook een helikopter ingezet.

“De zorg voor de waterkwaliteit tijdens teeltwisselingen is bij veel ondernemers aanwezig,” stelt het Hoogheemraadschap van Delfland. “Helaas zien we in deze periode toch nog verhoogde waarden voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water.” Tijdens het wisselen van teelten komt er soms lekwater vrij van afgevoerd gewas dat wordt vermalen of tijdelijk bewaard in containers. Onbedoeld kan dat lekwater in de sloot terechtkomen. Omdat het restanten voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevat en dat slecht is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, moet dat voorkomen worden.

Overtredingen

Delfland constateerde de volgende overtredingen tijdens de handhavingsdag, afgelopen donderdag.

  • Op een aantal plekken lag afgevoerd gewas op het buitenterrein. Op twee locaties kwam het vrijkomende percolaat hiervan in het oppervlaktewater terecht;
  • Een glastuinbouwbedrijf loosde het restant van zijn drainwatersilo op oppervlaktewater
  • Een aantal afvalcontainers waren niet vloeistofdicht; omdat deze nog niet afstroomde naar de sloot worden de eigenaren alleen bestuursrechtelijk aangeschreven;
  • Overige zaken, zoals aanleggen of aanpassen van een dam in de watergang zonder watervergunning.

In alle gevallen heeft Delfland handhavend opgetreden.