140 vrachtwagens bij Royal FloraHolland onderzocht op criminaliteit

112-nieuws
Bij criminaliteit moet niet alleen worden gedacht aan drugssmokkel, maar ook aan overtredingen van de arbeidstijdenwet op het moment dat het heel druk is op de veilinglocaties.
Bij criminaliteit moet niet alleen worden gedacht aan drugssmokkel, maar ook aan overtredingen van de arbeidstijdenwet op het moment dat het heel druk is op de veilinglocaties. (Foto: Gemeente Westland)

Op dinsdag 28 en woensdag 29 november heeft de politie controles gehouden tegen criminele inmenging in de sierteeltsector, op de drie locaties van Royal FloraHolland, waaronder die in Naaldwijk/Honselersdijk. Hierbij werden 140 vrachtwagens volledig onderzocht. En niet voor niets, zo bleek.

Criminelen maken graag gebruik van bestaande logistieke netwerken om bijvoorbeeld ook wapens en drugs te laten vervoeren. De sierteeltsector is wat dat betreft heel interessant, vanwege de vele (inter-)nationale transportbewegingen die hierbij horen. Met Transport Facilitated Organized Crime-controles (TFOC) pakt de politie deze vorm van criminaliteit aan. Afgelopen dinsdag en woensdag vonden deze controles plaats op alle drie de veiliglocaties van Royal FloraHolland: behalve in Naaldwijk ook in Aalsmeer en Rijnsburg.

Criminaliteit herkennen

Op die dagen ging de politie gesprekken aan met chauffeurs en ondernemers om de bewustwording over criminele inmenging te vergroten. Als ondernemers weten waar ze op moeten letten, kunnen ze sneller signalen van criminaliteit herkennen en het melden wanneer er iets niet klopt, is de achterliggende gedachte. Zo kunnen ze helpen om het mooie van de sierteeltsector te beschermen. Bij criminaliteit moet niet alleen worden gedacht aan drugssmokkel, maar ook aan overtredingen van de arbeidstijdenwet op het moment dat het heel druk is op de veilinglocaties.

Samenwerking

De controles voerden de politie Den Haag, Amsterdam en de Landelijke Eenheid uit, samen met de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hiervoor werkten zij samen met toezichthouders van de gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Royal FloraHolland, RIEC Den Haag en RIEC Amsterdam-Amstelland.

Speciale speurhonden

De politie merkt op dat ondernemers, die gebaat zijn bij een veilige werkomgeving, het nut van de controles inzien. Om de overlast voor de ondernemers te beperken - tijd is immers geld - doen de controleurs hun best om de controles zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren. In totaal werden 140 vrachtwagens volledig onderzocht. Daarbij werden alle papieren gecontroleerd, en ook de rij- en rusttijden. Speciale speurhonden werden ingezet om eventueel verboden vracht - zoals drugs - aan het licht te brengen.

Gestolen trailer

Er zijn meer dan tien processen-verbaal opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en/of de Wet Wegvervoer Goederen. Bij een aantal bedrijven - er werden er negen bezocht - zal nog nader onderzoek volgen, omdat er twijfels zijn over de arbeidsomstandigheden en mogelijk sprake is van slecht werkgeverschap. Tot slot werd een gestolen trailer teruggevonden en een partij Poolse sigaretten in beslag genomen waarover geen accijns betaald werd. Van de controles zijn honderd informatiemutaties opgemaakt.