Zoveel mensen in Westland worden slachtoffer van criminaliteit

112-nieuws
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie. (Foto: Inter Visual/Rodi.nl)

Het aantal slachtoffers van traditionele criminaliteit in Nederland is voor het eerst sinds 2021 weer toegenomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de Veiligheidsmonitor 2023. Na een jarenlange daling steeg het aantal mensen dat aangaf slachtoffer te zijn geweest van geweld, diefstal, inbraak en vernielingen tot 20 procent in 2023. Dit is een significante stijging ten opzichte van 17 procent in 2021, het laagste niveau in tien jaar. Hoe zit dat in Westland?

Het aantal geregistreerde misdrijven door de politie vertoonde eveneens een stijging, vooral in 2022, en nadien in mindere mate in 2023.

De cijfers van het CBS laten zien dat tussen 2012 en 2021 het aantal geregistreerde misdrijven met ruim 50 procent was gedaald. Echter, in 2023 werden bijna net zoveel misdrijven geregistreerd als voor de coronacrisis. De stijging is opvallend, gezien de langdurige daling in criminaliteitscijfers in voorgaande jaren.

Westland

In Westland was de criminaliteit in 2022 in tien jaar tijd met 46% afgenomen, volgens Omroep West. In 2023 waren er 20 slachtoffers van traditionele criminaliteit per 10.000 inwoners. Dat aantal ligt onder het landelijk gemiddelde van 29 incidenten per 10.000 inwoners. 

Andere regionale verschillen

In de provincie Groningen is de stijging van slachtoffers van traditionele criminaliteit het meest uitgesproken. Hier gaf 21 procent van de inwoners aan slachtoffer te zijn geweest, tegenover 16 procent in 2021. Zeeuwen, Drentenaren en Friezen waren het minst vaak slachtoffer, alle drie met een percentage van 15 procent. Noord-Hollanders voelden zich het vaakst slachtoffer (24 procent).

Op gemeentelijk niveau blijkt Amsterdam de stad te zijn met de hoogste geregistreerde misdrijven per duizend inwoners. In 2023 registreerde de politie hier 61 duizend gevallen van diefstal, inbraak, geweld en vernieling, wat neerkomt op 67 misdrijven per duizend inwoners. In contrast hiermee had de gemeente Tubbergen (Overijssel) het laagste aantal geregistreerde misdrijven per duizend inwoners, namelijk 5. Het landelijke gemiddelde ligt op 29 geregistreerde misdrijven per duizend inwoners.

Onveiligheidsgevoelens

Naast de stijging in traditionele criminaliteit geeft het CBS aan dat in 2023 meer mensen aangaven zich onveilig te voelen in hun eigen buurt in vergelijking met 2021. In Flevoland nam dit gevoel het sterkst toe, waar 18 procent van de inwoners aangaf zich onveilig te voelen. Friezen voelen zich het minst vaak onveilig (10 procent), terwijl Zuid-Hollanders, Limburgers en Flevolanders het vaakst deze gevoelens rapporteerden (alle drie 18 procent). In Westland voelt maar 10,9% van de inwoners zich weleens onveilig in de eigen buurt. Dat is een stuk minder dan het landelijk gemiddelde.

In het algemeen voelde in 2023 35 procent van de respondenten zich weleens onveilig, tegenover 33 procent in 2021.