Ouderen vinden amper gehoor in Westlandse politiek

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Pexels)

Westlandse politieke partijen hebben te weinig oog en oor voor ouderen. Dat stelt Ab Ruigrok, voorzitter van ouderenbelangenvereniging KBO-PCOB. ‘Op twee uitzonderingen na heeft geen een fractie gereageerd op de input die wij hebben gegeven voor hun verkiezingsprogramma. Wij vinden amper gehoor. Treurig.’

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

door Evelyne Lammerding

Ouderenbond KBO-PCOB heeft in een manifest aanbevelingen gedaan voor een seniorvriendelijke gemeente Westland. Het gaat om punten die ouderen missen in het huidige beleid of onderbelicht vinden.

In een brief die in september vorig jaar in een commissie aan de fracties werd aangeboden, heeft de ouderenbond punten aangeboden die het manifest aanvullen. Samen vormen die de basis voor de recent gemaakte stemwijzer.

Maar de bond mist reacties van de fracties. “Politieke partijen gaan voor de verkiezingen altijd de straat op. Ze vragen mensen om punten aan te dragen die belangrijk zijn. Nu geven wij input en dan wordt er amper op gereageerd. Op twee lokale partijen na,’’ zegt voorzitter Ab Ruigrok.

Op zijn inspreekbeurt in de commissie kreeg hij ternauwernood vragen. “Het valt mij op hoe oorverdovend stil de coalitiepartijen blijven. Ze zoeken geen toenadering.’’

Hij vervolgt: “Sommigen zeggen dat lokale partijen alle punten overnemen, maar dat daar vervolgens niets van terechtkomt. Maar die nemen in elk geval iets over, ook al zou het in de praktijk neerkomen op maar 10 procent. De rest doet niets.’’

Ruigrok vindt het legitiem dat partijen ouderen als doelgroep benaderen. “Partijen doen ook van alles voor andere groepen, tuinders worden gewoon als doelgroep benoemd. Maar het lijkt erop dat ouderen geen populair onderwerp vormen voor politieke partijen.’’

Kiesgerechtigden

Een ruime 40 procent van de Westlandse kiesgerechtigden is een 50-plusser en 20 procent is 65 jaar of ouder. Een doelgroep om rekening mee te houden, zou je kunnen verwachten. Maar Ruigrok vraagt zich af of de politiek wel iets voor Westlandse ouderen wil doen. “De intentie is er, natuurlijk. Maar wat willen ze concreet in de komende vier jaar behalen voor ouderen? Dat vind je in geen verkiezingsprogramma terug. Alleen twee partijen nemen aanbevelingen over.’’

De top drie van aanbevelingen van de ouderenbond bestaat uit een betere communicatie tussen gemeente en ouderen, verbetering van de uitvoering van de Wmo en ervoor zorgen dat ouderen die niet op de digitale snelweg zitten niet worden buitengesloten.

Ruigrok over de communicatie: “Er bestaan allerlei regelingen om ouderen uit de armoede te houden, waar weinig gebruik van wordt gemaakt. Het is belangrijk te blijven communiceren dat die regelingen bestaan.’’

Herhaling van de boodschap is onder meer belangrijk, omdat de groep voortdurend verandert. Elk jaar vallen ouderen weg, maar komen er weer nieuwe ouderen bij. Zij kennen veel van de regelingen nog niet.

Verder stelt KBO-PCOB dat de Wmo-wachttijden moeten verdwijnen. “Mensen die zich aanmelden, wachten eerst een half jaar. Als ze aan de beurt zijn voor een gesprek, moeten ze daarna opnieuw weken wachten op een beschikking vanuit het college, horen wij bij ons meldpunt.’’ De bond heeft er een

Keukentafel

De gemeenteraad heeft lang gediscussieerd over het al dan niet herinvoeren van het keukentafelgesprek. Ook de manier waarop huishoudelijke hulp via de Wmo wordt toegekend, heeft veel discussie opgeleverd.

KBO- PCOB wil een terugkeer van het keukentafelgesprek. Daarbij is de bond hartstochtelijk pleitbezorger van het toekennen van huishoudelijke hulp op aantal uren. Nu wordt het ‘resultaatgericht indiceren’ gehanteerd waarbij ‘een leefbaar huis’ als criterium geldt. “Er is tot nog toe halsstarrig vastgehouden aan dit nieuwe systeem,’’ aldus Ruigrok.

Derde belangrijke punt van de bond is het voorkomen van buitensluiting van ouderen als gevolg van digitalisering. “De gemeente moet ervoor zorgen dat ouderen altijd terecht kunnen bij een fysiek loket.’’

Stemwijzer

Voor de tweede keer heeft KBO-PCOB een stemwijzer uitgebracht. Die is gebaseerd op de aanbevelingen uit het manifest en de brief aan de raad. Via de stemwijzer wordt helder welke partij wat doet voor ouderen. De stemwijzer is recent gepubliceerd op de website van KBO PCOB Honselersdijk, Naaldwijk, Maasdijk.

De stemwijzer is te vinden op deze site.