Afbeelding
(Foto: Archief)

Stemhulp Gemeenteraadsverkiezingen Westland 2022: Tuinbouw

Algemeen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om al onze lezers te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze legt Het Hele Westland deze weken diverse onderwerpen voor aan alle deelnemende partijen. Op deze pagina’s leest u de visie van de partijen over de onderwerpen. Deze keer gaat het over: Tuinbouw.

Forum voor Democratie Westland

Stoppen met het zogenaamde “klimaatbeleid” geen beperkingen op basis van co2 of stikstof-reductiedoelen.

Tuinders uit de gemeente beschermen tegen absurde plannen uit Den Haag; geen onzinnige duurzaamheidsmaatregelen.

Ons verzetten tegen de ontwikkeling van kleinschalige tuinders naar steeds grootschaligere bedrijven

Subsidies voor de agrarische sector niet laten afhangen van de productiemethoden van de tuinder

Westland Verstandig

Westland heeft 5.000 ha glastuinbouwbestemming. Er zijn 2.300 ha kassen waarvan de helft oud is. Wil Westland meer woningen gaan bouwen, meer doen aan de leefomgeving, groen en recreatie, dan zal dat ten koste gaan van glastuinbouwgrond. Dat hoeft geen drama te zijn als de tuinbouw dat goed en op tijd weet op te vangen met proces- en teeltinnovaties. Lukt dat, dan zal de waarde van de tuinbouw voor Westland blijven. We mogen de ogen niet sluiten voor de andere Westlandse belangen. Voor de leefomgeving, wonen, infrastructuur, werken, openbaar vervoer, groen etc. moet meer ruimte komen, anders zal dat tot grote problemen leiden voor onze inwoners waardoor ook de tuinbouw getroffen wordt. WV meent dat het anders moet. Er zou een PACT VAN WESTLAND moeten komen over tuinbouwgebieden, waar wel en waar geen andere bestemmingen mogelijk zijn en plannen voor wonen, werk, groen, openbaar vervoer, wegen.

CDA Westland

Westland is de meest toonaangevende glastuinbouwgemeente van Nederland, de derde economische motor van ons land. Onze positie is van levensbelang. Daarom willen wij de Horticampus uitbreiden, het World Horti Center verbinden met onderwijs en andere Greenports in Nederland, Europa en de wereld. We willen onze ‘Groene Parels’, innovatieve bedrijven, de ruimte geven om te groeien. We zetten in op een kwalitatief sterk productiegebied met hoogwaardige en innovatieve glastuinbouw. We geven een flinke impuls aan de herstructurering met een fonds. We zetten ons in voor schoner (afval)water en voor collectieve waterzuiveringen. Maar ook voor duurzaamheid, bijvoorbeeld met een warmtenet voor verwarming van kassen en huizen. Ten slotte zetten we ons in voor stimulerende landelijke wetgeving voor de tuinbouw, zoals de Bedrijfsopvolgingsregeling en het terugdraaien van de Opslag Duurzame Energie.

ChristenUnie-SGP Westland

De glastuinbouw vormt de economische motor van Westland. Daardoor kan een hele keten functioneren, met toeleveranciers, handel en transport. Deze keten moet op sterkte blijven en de CU-SGP wil hen een goede toekomst bieden, met aandacht voor het behoud van familiebedrijven. We willen glastuinbouwbedrijven stimuleren verder te innoveren. Het is belangrijk dat kennis over de glastuinbouw binnen Westland beschikbaar blijft en nieuwe kennis ontwikkeld wordt. Daarom willen we dat de samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs en overheden zich verder ontwikkelt. Beroepsonderwijs is belangrijk in onze Westlandse samenleving. Het is goed dat er in het VBO en MBO aandacht is voor het kweken van vakmanschap. Naast afstudeerrichtingen binnen het MBO gericht op de glastuinbouw, zijn wij voorstander van samenwerking met het agrarisch onderwijs en aanverwante sectoren op HBO-niveau.

GemeenteBelang Westland

Het Westland is het meest complete tuinbouwgebied van de wereld, een gebied dat onder druk staat, maar nog steeds enorme potentie heeft om zichzelf te blijven vernieuwen. Voor GBW is - naast modernisering van het primaire glastuinbouwgebied - vooral belangrijk om de voorsprong in kennis uit te bouwen, waardoor Westland blijft excelleren als toonaangevend cluster van productie, handel, toelevering en logistieke dienstverlening van groenten, fruit en bloemen. Bedrijven moeten daarvoor ook kunnen groeien. GBW geeft daarnaast prioriteit aan het versterken van de innovatiekracht van het volledige cluster in Westland. Om innovatie te waarborgen moet er voldoende ruimte worden geboden aan startende, innoverende en nichegerichte bedrijven met een behoefte aan kleinschaligere complexen. Bij de herbestemming van het Floragebied stelt GBW het belang van een gezonde ontwikkeling van het glastuinbouwcluster centraal.

GroenLinks Westland

Westland is groot geworden dankzij de glastuinbouw. Nergens ter wereld worden zó efficiënt voedsel en sierteeltproducten geproduceerd als hier. 

Maar deze unieke sector stelt Westland ook voor unieke uitdagingen, zo is het met de waterkwaliteit in Westland slecht gesteld. Resten van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en brijnlozingen vervuilen de bodem en het oppervlaktewater. GroenLinks wil dat dit probleem bij de bron wordt aangepakt. 

Het wordt een uitdaging om dit duurzamer te gaan doen, maar het kan zeker, door gebruik te maken van de hier aanwezige kennis. GroenLinks ziet kansen om te werken aan een vermindering van gebruik aan chemicaliën en schoner en maximaal hergebruik van water.

We stimuleren innovatie: met glas dat als zonnepaneel dienst doet, vermindering van lichtvervuiling en telen in meerdere lagen.

LPF Westland

Zonder Westland geen tuinbouw en geen Westland zonder tuinbouw! De glastuinbouw is en blijft de levensader van Westland. Helaas wordt de waarde van de tuinbouw door de landelijke overheid niet op waarde geschat. De tuinbouw excelleert vooral op duurzaamheid (oa geothermie/aardwarmte) maar wordt door de regering gestraft met de ODE heffing die bij alle tuinders in januari weer op de mat viel. Stank voor dank en hét bewijs dat de landelijke partijen in de raad geen enkele meerwaarde hebben ten opzichte van de lokale partijen.Als LPF Westland willen we vasthouden aan minimaal 2500 hectare productieglas en moeten we waken voor het opkopen van kassen door investeerders van buitenaf die alleen het doel hebben Westland te verstedelijken. De tuinbouw kan niet meer zonder arbeidsmigranten. Als LPF Westland vinden we dat de mensen fatsoenlijk bij de kweker gehuisvest moeten worden zodat de druk op de woonkernen afneemt.

PvdA Westland

PvdA Westland kijkt met bewondering naar de tuinbouwsector. De economische motor van Westland past zich continue aan de veranderende vraag en productieomstandigheden. Innovatief en daadkrachtig wordt gewerkt aan emissie loze kassen, hergebruik van reststoffen en alternatieve energieopwekking. Wereldwijd wordt gehandeld met producten en kennis. PvdA Westland werkt daar graag aan mee door de Westland Agenda te steunen, in te zetten op herstructurering en mee te werken aan arbeidsmigrantenhuisvesting. Maar PvdA ziet ook de achterblijvers die nog verboden gif gebruiken, nog vervuild water in sloten lekken of nog hun afvalwater niet zuiveren. Ook zijn er bedrijven die braak liggen, niet meewerken aan herstructurering en speculeren op een andere bestemming. Dit is ongewenst in het om ruimte vechtende Westland. Toch liggen hier kansen voor ander grondgebruik zoals het bouwen van betaalbare huizen.

VVD Westland

Onze Westlandse glastuinbouw is omvangrijk en betekenisvol. Omvangrijk voor wat betreft de productie van lokale teelten, omzet van handel en het aantal arbeidsplaatsen die het biedt. Het brengt een grote hoeveelheid aanliggende bedrijfssectoren met zich mee, zoals toeleveranciers en transport.

De tuinbouwsector is betekenisvol voor wat betreft de kennis die zich hier ontwikkelt en de innovatie die zich hier laat zien. Kortom, onze tuinbouw is de centrale economische motor van Westland.

Laten we het dát versterken! Versterken door zorgen voor goede verbindingen met de regio, de Rotterdamse haven en heel Europa. Door het bieden van klasse dienstverlening door de gemeente. Door te zorgen voor goede kennis netwerken, onder meer met onderwijs en kennisinstellingen. En goede en duurzame energie alternatieven, zoals geothermie.

Want, een florerend tuinbouwcluster, daar plukt iedere Westlander de vruchten van!

D66 Westland

De tuinbouw staat onder druk. Dit verlichten we door herstructurering met focus op verduurzaming en innovatie. D66 wil onderwijs op alle niveaus op de HortiCampus en ontwikkeling van het Floragebied volgens de huidige visie, met hoogwaardig OV. De sector moet het waterverbruik verder verduurzamen om onder meer verzilting van de bodem tegen te gaan. Om minder afhankelijk te zijn van grondwater bieden innovaties zoals (her)gebruik van gezuiverd afvalwater kansen. D66 investeert in maatregelen om hemel- en afvalwater te scheiden. Om meer ruimte te creëren voor woningbouw is vasthouden aan de hoeveelheid glastuinbouwareaal niet heilig. Het gaat ons om de kwaliteit, niet de kwantiteit. De glastuinbouwsector is volledig afhankelijk van arbeidsmigranten. Wij vinden dat we ook de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting, maar niet op het terrein van de ondernemer, vanwege de afhankelijkheidsrelatie.

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Westland

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Twee gewonden na ongeval op Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk Video 17 uur geleden
Afbeelding
Fietsster gewond na aanrijding, automobilist rijdt door Galgeweg ‘s-Gravenzande 112-nieuws 20 uur geleden
Afbeelding
Groep 8 van De Achtsprong doneert aan Hartstichting Algemeen gisteren
Afbeelding
Lezing over invloed Westlandse familie op klassiek onderwijs Algemeen 30 nov, 09:14
Afbeelding
De kranten staan weer online! Algemeen 30 nov, 08:00
Afbeelding
Team Westland deelt het Westlandse miljoen uit Algemeen 29 nov, 13:44
Afbeelding
Rosanne den Drijver verslaat alle jongens Sport 29 nov, 13:40
Afbeelding
Poeldijker heeft mortierbommen in schuur Algemeen 29 nov, 13:12
Afbeelding
Westlandse voorjaarsbeurs bloemenveiling verplaatst naar Rijswijk Werken 29 nov, 12:59
Afbeelding
Op zoek naar de gouden tip die leidt naar Jaïr Soares: ‘Minimaal een persoon weet iets’ Algemeen 28 nov, 20:46
Afbeelding
Voorzitterswissel bij Jongerenraad: ‘Onze ideeën worden steeds vaker opgepikt door de Gemeenteraad!’ Politiek 28 nov, 20:13
Afbeelding
Vermist en gemist: Whiskey Algemeen 28 nov, 17:40
Afbeelding
Toch geen ‘communicatieverbod’ voor Seniorenraad Algemeen 28 nov, 16:42
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief