Afbeelding
(Foto: Archief)

Stemhulp Gemeenteraadsverkiezingen Westland 2022: cultuur, sport en verenigingsleven

Algemeen Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Om al onze lezers te helpen bij het maken van een weloverwogen keuze legt Het Hele Westland deze weken diverse onderwerpen voor aan alle deelnemende partijen. Op deze pagina’s leest u de visie van de partijen over de onderwerpen. Deze keer gaat het over cultuur, sport en verenigingsleven.

Forum voor Democratie Westland

Het Westland is een unieke regio omringd door de randstad; het eigene moet tegen Haagse en Rotterdamse invloeden beschermd worden op ieder vlak.

Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en evenementen.

De traditionele sinterklaasviering behouden; geen roetveegpieten.

De traditionele oud en nieuw viering behouden; geen vuurwerk verboden.

Geen kunstgrasvelden bij sportaangelegenheden om bodemvervuiling tegen te gaan.

Lokale sportverenigingen behouden, aantrekkelijk maken en lidmaatschap stimuleren.

Westland Verstandig

Sport, kunst, cultuur worden belangrijker voor het levensgeluk van onze inwoners. Bloeiende verenigingen zijn het cement van de samenleving. Het moet niet bij woorden blijven. Een Westlands kunstmuseum moet er snel komen. WV wil ieder jaar 2 nieuwe kunstwerken plaatsen in de openbare ruimte in onze dorpen. Culturele verenigingen verdienen ondersteuning (huisvesting / cultuurbeoefening). Al onze sportverenigingen en ook de daarbij betrokken vrijwilligers koesteren en zoveel als mogelijk faciliteren (25%-regeling / compensatie BTW / goed onderhoud). Waar ruimtegebrek is, dat adequaat en snel oppakken en oplossen. WV heeft meer concrete, betaalbare en uitvoerbare plannen voor sport, cultuur en verenigingen in haar programma. O.m. schoolzwemmen, uitbreiding 25%-regeling voor alle investeringen. Faciliteren van initiatieven als Schrijvers tussen de kassen, Huiskamerfestivals, Moonwalkings, Schrijvercafés etc.

PvdA Westland

Westland kent een rijk verenigingsleven waaronder veel sportverenigingen. Deze zorgen samen met de vrijwilligers voor de sociale structuur van onze samenleving. PvdA Westland vindt het belangrijk om de verenigingen te ondersteunen waar nodig. Cultuur verrijkt de maatschappij en biedt vaak een andere verrassende kijk of beleving op het leven van alledag. PvdA Westland wil dat iedereen cultuur kan ervaren. Cultuureducatie op scholen en activiteiten voor ouderen helpen hierbij. Wij steunen dan ook Cultuurweb, WNT-web, de bibliotheek en Vitis bij hun projecten. Ruimte voor lokale kunsten door optredens in de Naald, de cultuurroute en expositieruimten bij de diverse galeries. Kunsthuis 18 en een nieuw kunstmuseum helpen kunst laagdrempelig te maken. PvdA Westland wil ook van onze cultuur in landschap, monumenten en dorpsgezichten behouden.

GroenLinks Westland

Westland kent een rijk verenigingsleven, dit is goed voor zowel de mentale als de fysieke gezondheid van onze inwoners. Waar het minder goed mee gesteld is in Westland is de cultuur. Westland is op dat gebied bezig met een inhaalslag, maar deze wordt nu geremd doordat we op sommige plekken tegen de grenzen van onze voorzieningen aanlopen. Het duidelijkste voorbeeld is WestlandTheater De Naald. Het theater heeft dringend meer capaciteit nodig, hiervoor moeten we een nieuw theater bouwen in het centrum van Naaldwijk.

Het culturele amateurveld krijgt in Westland nauwelijk ondersteuning, in omliggende gemeenten is hiervoor veel meer steun beschikbaar. Vanuit de gemeente is er nu wel een tijdelijke boost beschikbaar, maar dit zal omgezet moeten worden naar een structurele aanpak als we hier ook op de lange termijn van willen blijven profiteren.

ChristenUnie-SGP Westland

Sport, cultuur en recreatie zijn een verrijking voor het leven. Wij willen geen grootse ambities van de gemeente zelf, maar beperkte ondersteuning van initiatieven vanuit de Westlandse samenleving. Sport zorgt voor ontspanning, onderlinge betrokkenheid en gezondheid. Wij willen dat bewegen voor senioren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. De ChristenUnie-SGP vindt dat het opstellen van een visie op de toekomst van (herbestemming van) kerkgebouwen hoort te gebeuren in dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. De nadruk moet niet liggen op het afstoten van een kerkgebouw maar op zinvol gebruik of hergebruik. Het monumentenbeleid van de gemeente Westland wordt in samenwerking met de diverse cultuurhistorische verenigingen vastgesteld. Dergelijke verenigingen dienen door de gemeente gefaciliteerd te worden, omdat deze meehelpen het eigen karakter van onze dorpskernen te behouden.

GemeenteBelang Westland

GBW is blij met het rijke en gevarieerde aanbod aan sportverenigingen en culturele voorzieningen in Westland. Initiatieven van verenigingen zullen we daarom actief ondersteunen met soepel vergunningenbeleid, faciliteiten of financiële stimulansen. Belangrijk vinden wij ook dat voorzieningen en accommodaties voor het sport- en verenigingsleven gelijke tred houden met de groei van onze dorpen. Sporten in de openbare ruimte moedigen we aan door goede hardloop-, wandel- en fietsroutes. We koesteren het cultureel erfgoed in Westland. Daar horen ook evenementen bij zoals de Feestweken, Varend Corso, Westland Wielerdag, Waterpop en de Sinterklaasintochten. We maken vaart met de plannen voor een nieuwe ‘De Naald’. Naast een theater en bioscoop kunnen daarin ook een pop-podium of eventcenter onderdak krijgen. Ook kleinschalige initiatieven, muziekcafés en pop-podia kunnen op steun van GBW rekenen!

LPF Westland

Als er iets is wat Westland typeert dan is het wel de Westlandse identiteit, de massale sportdeelname en het bloeiende verenigingsleven. Nergens wordt er meer gesport als in Westland, vaak georganiseerd door verenigingen maar ook individueel zijn de Westlanders actief. Ook is sport vaak de verbindende factor bij de vele goede doelen acties zoals Team Westland en ALS Westland waar wij als LPF Westland ook geweldig trots op zijn. Onze speciale aandacht gaat uit naar de Westlandse jongerencultuur. Het schuitvaren, het bij elkaar komen in hokken om daar lief en leed te delen en natuurlijk de feestweken horen bij het Westland. Wij zullen altijd voorop blijven staan om juist die dingen te waarborgen!

LPF Westland, we zeggen wat we denken en we doen wat we zeggen!

CDA Westland

Talloze vrijwilligers zijn zeer actief in het verenigings- en sportleven. Deze kracht in de Westlandse samenleving is uniek. Daarom wil CDA Westland het zwem- en recreatiewater bereikbaar houden. CDA wil de sportverenigingen en -parken faciliteren en ondersteunen. En voldoende speelgelegenheid realiseren voor de jeugd en een uitgaansmogelijkheid voor jongeren. Tenslotte wil CDA Westland multifunctioneel gebruik van bijvoorbeeld gymzalen en schoolpleinen. CDA wil voldoende budget om cultuur en historisch erfgoed in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Denk aan de Vlietwoning, de kerkenvisie, nieuwbouw voor De Naald, voldoende budget voor de Cultuurkoers 2020-2030 en het Cultuurweb. Het Westlands Museum wil CDA blijven financieren alsook een kunstmuseum realiseren. Tenslotte willen we de komende 4 jaar in samenwerking met historische verenigingen het erfgoedbeleid actualiseren met nieuwe monumenten.

D66 Westland

Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een vitale samenleving en de mentale gezondheid. Om de aandacht voor cultuur vast te houden en te versterken wil D66 dat elk dorp een bibliotheekfunctie houdt, dat activiteiten van Cultuurweb structureel geborgd worden, en informatieborden bij en wandel- en fietsroutes langs cultureel erfgoed. In Naaldwijk wil D66 een nieuw cultuurgebouw met De Naald, Cultuurweb, bibliotheek, WOS en oefenruimten voor muziek. De Wateringse Hofboerderij opknappen en goed beheren. D66 wil jaarlijks een sport- of cultureel evenement met landelijke uitstraling. Sportverenigingen worden rookvrij en in kantines is gezonde voeding verkrijgbaar. Voor ouderen wil D66 een Kwiekbeweegroute. Buurtsportcoaches moeten jong en oud stimuleren om te bewegen. De zwembaden blijven open. D66 wil het skateroutenetwerk uitbreiden en nieuwe steigers bij de watersportvereniging in De Lier.

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Westland

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Opa en kleindochter exposeren samen Algemeen 15 aug, 12:19
Afbeelding
VVD wil plannen jaarrond strandpaviljoens nieuw leven inblazen Algemeen 15 aug, 11:48
Afbeelding
de pijp met... Marjoke van Arnhem-Van Baalen Algemeen 14 aug, 10:00
Afbeelding
Zwaar ongeval tussen fietser en motorfiets Monsterseweg Algemeen 13 aug, 15:38
Afbeelding
Orgelconcert door André Knevel in Wateringen Algemeen 13 aug, 14:05
Afbeelding
Vrachtwagen rijdt zich klem in woonwijk en veroorzaakt schade Algemeen 12 aug, 14:43
Afbeelding
Weekendexpositie “Karen’s Art” in de Hofboerderij. Algemeen 12 aug, 14:04
Afbeelding
LTC ’s-Gravenzande kijkt naar de toekomst, officiële opening padelbanen Algemeen 12 aug, 12:10
Afbeelding
Herdenken einde Tweede Wereldoorlog op 15 augustus Algemeen 12 aug, 08:23
Afbeelding
Koe in sloot geraakt nabij Woudseweg Algemeen 11 aug, 22:06
Afbeelding
Kortebaan De Lier afgelast wegens hitte Algemeen 11 aug, 16:30
Afbeelding
Opbouw vluchtelingenlocatie Haagweg in volle gang Algemeen 11 aug, 15:44
Afbeelding
Natuurlijk Delfland dient handhavingsverzoek in voor vinpootsalamanders Algemeen 11 aug, 15:22
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief