Oeverbeschoeiingen in Westland zijn te hoog, vindt Westland Verstandig

Algemeen
Door hoge beschoeiingen kunnen dieren moeilijk uit het water komen.
Door hoge beschoeiingen kunnen dieren moeilijk uit het water komen. (Foto: Pexels)

De fractie Westland Verstandig meent in schriftelijke vragen aan het college ‘overstelpt te worden’ met berichten van bezorgde inwoners over dieren die niet uit het water kunnen komen wegens te hoge oeverbeschoeiingen. De fractie wil van het college weten of zij hier, na eerdere verzoeken van Westland, al iets mee heeft gedaan. 

Als gevolg van die hoge beschoeiingen kunnen dieren zich niet vrij in hun leefgebied verplaatsen en in sommige gevallen verdrinken ze zelfs, schrijft raadslid Peter Duijsens namens de fractie. “Daar zouden voorzieningen voor moeten komen, zeker nu in de Westlandse nieuwe woongebieden steeds meer waterpartijen met oeverbeschoeiing komen.” 

Westland Verstandig geeft aan de huidige situatie niet wenselijk te vinden. Ook eendentrappen of faunatrappen voor dieren zijn geen juiste oplossing voor het probleem, vindt de fractie. 

“Rondgang van onze fractie wijst uit dat bij een groot aantal waterverbindingen de oeverbeschoeiingen te hoog zijn en er zijn totaal geen voorzieningen voor dieren of voor kinderen om uit het water te komen als men ongelukkigerwijs toch te water raakt,” aldus WV. “Het College zal hier verder naar moeten kijken en op korte termijn, omdat recent een aantal dieren het niet gered hebben en verdronken zijn en zulks tot groot leedwezen van de omgeving en de dierenvrienden.”