Coalitieakkoord bijna rond, aantal zaken al concreet

Algemeen
Afbeelding
(Foto: Thierry Schut (Archief))

Westland krijgt een ombudsman op het gemeentehuis. In elk dorp komen twee personen bij wie inwoners melding kunnen maken over irritaties die eenvoudig zijn op te lossen. De eerste Seniorenwethouder maakt zijn opwacht. En de gele pbd-zakken gaan de prullenbak in. Het coalitieakkoord is bijna rond, bleek bij de derde openbare coalitiegespreksronde, maandagavond 25 april in het gemeentehuis in Naaldwijk.

door Evelyne Lammerding

De drie fractievoorzitters van de nieuwe coalitiepartijen Westland Verstandig (WV), GemeenteBelang Westland (GBW) en VVD hebben de grote lijnen van het coalitieakkoord gepresenteerd.

André van den Berg verving GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer. Verder zaten Westland Verstandig-voorman Peter Duijsens en VVD-leider Pieter Varekamp de bijeenkomst in het Westlandse gemeentehuis aan de Verdilaan voor.

LPF trok zich anderhalve week geleden terug uit de onderhandelingen vanwege zetelverlies. In de eerste gespreksronde had fractievoorzitter Dave van Koppen bovendien al aangegeven geen voorstander te zijn van een heel brede coalitie. Dat doet het politieke debat geen goed, zei hij.

Actieprogramma

De grote vraagstukken die in Westland spelen, zijn opgenomen in het actieprogramma. Het gaat dan om bijvoorbeeld de verkleining van de kloof tussen inwoners en bestuur, maar ook om wonen, vergroening en gele zakken voor pbd-afval aan lantaarnpalen.

WV die de formatie leidt, heeft elke fractie gevraagd hun tien belangrijkste onderwerpen aan te leveren. Ook het maatschappelijk middenveld heeft punten aangedragen. Het coalitieakkoord is gebaseerd op deze onderwerpen.

Raadsbrede punten zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van verpleeghuiszorg, een snelle komst van starterswoningen en vergroening van Westland.

Concreet is al dat op korte termijn tachtig noodbedden in Westlandse verpleeghuizen komen. Daarvoor zijn recent gesprekken gevoerd met zorginstelling Pieter van Foreest.

Gele zakken

De gele zakken verdwijnen zo snel mogelijk, zei Van den Berg die enkele GBW-higlights belichtte. De grijze containers worden om de twee weken geleegd.

De woningbouw wordt afgestemd op de inwoners van Westland en op wie in Westland werkt. Er komen meer betaalbare woningen. Arbeidsmigrantenhuisvesting wordt gepland op het ABC-terrein aan de rad van Poeldijk, in het Floragebied op de grens van Naaldwijk en Honselersdijk en bij glastuinbouwbedrijven. Huisvesting van statushouders gebeurt momenteel standaard in sociale huurwoningen, maar dat kan wat betreft de nieuwe plannen ook deels in pensions. “Om de sociale huursector te ontzien. Als gezinshereniging heeft plaatsgevonden, kunnen de statushouders vanuit het pension doorstromen naar eengezinswoningen,’’ zegt Van den Berg.

Verder zegt hij dat het groenonderhoud wordt verbeterd.

Lightrail

Varekamp licht de lightrail eruit. Hij zegt dat het onderzoek naar de totstandkoming van zo’n OV-verbinding gewoon doorgaat, ondanks dat de provincie Zuid-Holland heeft gezegd niets te zien in de Westlandse plannen voor het Floragebied.

Duijsens wijst op de komst van een ombudsman en op de aanstelling van twee ‘buurtconciërges’ per dorp. Inwoners kunnen bij de buurtconciërges melding maken van problemen die snel kunnen worden opgelost. De buurtconciërge zorgt ervoor dat het euvel snel wordt verholpen.

Het akkoord wordt nog afgemaakt. De verwachting is dat het voorstel in de tweede week van mei is afgerond.

Het concept wordt met elke fractie besproken. Zij kunnen nog nieuwe punten aanvoeren of wijzigingen voorstellen.

Wethouders

Over wethouders is in de afgelopen week ook gesproken. Namen kon Duijsens maandag nog niet geven; de kandidaten zitten in een screeningsprocedure. Pas als die is afgerond, kunnen zij worden bekendgemaakt. Duijsens hoopte het nieuwe college op 15 mei te kunnen voorstellen. Vanwege de screening wordt dat waarschijnlijk 24 mei, tijdens de vergadering waarin de gemeenteraad debatteert over het coalitieakkoord.

Het nieuwe college telt vijf wethouders: Twee wethouders uit Westland Verstandig, twee van GBW en een VVD-wethouder.

Seniorenwethouder

Westland krijgt voor het eerst een Seniorenwethouder, geleverd door WV. Dezelfde wethouder richt zich ook op wonen en zorg, kunst en cultuur en Westlands erfgoed.

WV levert ook de wethouder financiën, ruimtelijke ordening, bouwen en vergunningen.

Een GBW-wethouder gaat zich bezighouden met onderwijs en -huisvesting, sport, communicatie, welzijn, subsidie, bedrijfsaccommodatie, digitalisering en Wob-procedures. Ook wordt deze wethouder verantwoordelijk voor leerlingenvervoer.

De tweede GBW-wethouder krijgt de portefeuille openbare ruimte, begraafplaatsen, groen, afval, gemeentelijk vastgoed, klimaatadaptatie, kust en milieu.

Uit VVD-gelederen komt de wethouder arbeidsmigrantenhuisvesting, mobiliteit en economie en energietransitie.

Volgens Duijsens is er ruimte om ‘her en der’ nog met posten te schuiven.