Natuurfrontman Aad van Uffelen bij wat ingebouwde neststenen aan de zijgevel van een huis
Natuurfrontman Aad van Uffelen bij wat ingebouwde neststenen aan de zijgevel van een huis (Foto: Aad van Uffelen)

Natuurwaardenkaart kan frustratie door stopzetten bouwprojecten voorkomen

Algemeen

Onlangs werd een groot onderhoud project van Arcade Wonen in Monster stilgelegd vanwege belemmering van het nestelen van de gierzwaluw. Kosten voor opdrachtgever en aannemer, frustraties van zowel bewoners als belemmerde dieren, ze kunnen voorkomen worden. 

Door Rianne Dekker

Dat kan door het samenstellen van een natuurwaardenkaart en zogenaamde mitigerende maatregelen als nestvervanging, die nadelige effecten van een activiteit moeten verminderen, aldus Aad van Uffelen, woordvoerder van het platform Groen Westland en Natuurlijk Westland. “Zo’n kaart bestaat uit een inventarisatie van natuurwaarden, dus wat leeft in welke zones, en specifiek van beschermde soorten als vleermuizen en dakbroeders (huismus en gierzwaluw)”, aldus Van Uffelen. “Deze kaart helpt bij het anticiperen op verstoring van de natuur door werkzaamheden. Door het nemen van maatregelen, zoals het plaatsen van (tijdelijke) nestkasten twee jaar voor het starten van een onderhoudswerk, bewerkstellig je dat bijvoorbeeld gierzwaluwen, die jaarlijks naar hetzelfde nest terugkeren, hun broedplaats kwijt raken. De gemeente Westland speelt hier onvoldoende op in. In de Jan Barendselaan in Poeldijk bijvoorbeeld, gaan flats gerenoveerd worden. In twee ervan zitten zeker vijftien gierzwaluwnesten in spleten. Als je niet tijdig mitigerende maatregelen neemt en voor nieuwe nestgelegenheid zorgt, weet je zeker dat de nesten verloren gaan”.    

Waarnemening.nl
Zelf legt Aad vele kilometers op de fiets af om de Westlandse flora en fauna te ontdekken, fotograferen en met behulp van de app Obsidentify op Waarneming.nl te zetten. Ook andere betrokkenen doen dit. “Woningcorporaties en gemeenten kunnen bij het verlenen van bouwvergunningen deze lijst raadplegen om te anticiperen op situaties als die met de gierzwaluw in de Geesterwijckstraat”, geeft de natuur frontman aan, die naar eigen zeggen ook mensen aanspreekt over de beschermde vogel. “Ik vraag bewoners of er wellicht gierzwaluwen in of bij hun huis nestelen. In bepaalde nieuwbouwhuizen zijn in bijvoorbeeld de zijgevels al zogenaamde gierzwaluw neststenen ingebouwd. En het komt voor dat een bewoner na jaren niet weet dat deze er zitten en waarvoor ze dienen. Voorlichting is dus ook nodig”.

Goed bezig
Van Uffelen prijst Wonen Wateringen als woonstichting, die zo’n twintig jaar geleden al bezig was met nadenken over natuur inclusiviteit. “In de wijk Esselanden zijn toen al neststenen aangebracht en nu in een aantal blokken in Wateringen en Kwintsheul externe gierzwaluw-, huismussen- en vleermuiskasten. Hij wijst Ter Heijde aan als voorbeeldlocatie in het Westland, waar het goed gaat met samenleven in de natuur. “Ecoloog Marco Verschoor en bewoners zijn daar actief met de gierzwaluw. Er zijn veel broedsels”.

Regeltjes krijgen voorrang  
De natuurman wijst op de zwakke ecologische situatie van onze gemeente. “Westland is voor negentig procent versteend en heeft maar ongeveer drie procent groen. Er is een aantal ecologische toetsen geweest, maar de uitkomsten verwijzen vooral naar wetgeving en maar voor een klein stukje naar wat er gevonden is. Mitigerende maatregelen of het tijdelijk uitstellen van een project gebeuren zodoende ook niet altijd”. Het belangrijkste vindt Van Uffelen dat in Westland natuurinclusief bouwen, verbouwen en inrichten de leidraad wordt in beleid en vergunningverlening, en dat aannemers en architecten rekening houden met nestbehoefte. “Natuurlijk Westland probeert al jaren de gemeente en de raad zover te krijgen”. 

Vond je dit interessant?

Word wekelijks binnen 5 minuten bijgepraat
over het laatste nieuws uit Westland

Wij verwerken jouw gegevens zoals omschreven in onze privacyverklaring

Afbeelding
Jumbo Foodmarkt feestelijk geopend Algemeen 4 okt, 13:13
Afbeelding
‘Dit is net zo leuk als het leggen van een mooie vloer!’ Partnerbijdrage 4 okt, 12:35
Afbeelding
17e Ritme van de Nazomer Partnerbijdrage 4 okt, 12:33
Afbeelding
Uitvaartcentrum ‘De Waterheul’ Partnerbijdrage 4 okt, 12:23
Afbeelding
Informatieavond over niet uitgezaaide prostaatkanker Partnerbijdrage 4 okt, 12:23
Afbeelding
Bakker draagt stokje over in De Lier Partnerbijdrage 4 okt, 12:22
Afbeelding
‘Coming Out zet mensen soms op het verkeerde been’ Partnerbijdrage 4 okt, 12:14
Afbeelding
Zonnepanelen op huurwoningen in Maasdijk Algemeen 4 okt, 12:09
Afbeelding
Veel belangstelling bij de Postzegelruilbeurs Algemeen 4 okt, 12:07
Afbeelding
Loize Lamers in bieb Naaldwijk Algemeen 4 okt, 09:59
Afbeelding
Marco Bakker bij Oude Kerk Klassiek Algemeen 4 okt, 09:35
Afbeelding
Dierenhulp Westland viert 2-jarig bestaan met gratis chipregistratie Algemeen 4 okt, 07:22
Afbeelding
Westlandse brandweerkorpsen opgeroepen voor zeer grote brand Hoflaan Delft 112-nieuws 3 okt, 22:37
Blijf net zoals 10.000 andere Nederlanders up-to-date Schrijf je in voor onze nieuwsbrief