In Haaglanden nog steeds grote groep 55-plussers aan de kant

Algemeen
Een grote groep 55-plussers komt uit een administratieve baan. De kans om weer zo’n baan te vinden is klein, omdat er door automatisering steeds minder administratieve banen zijn.
Een grote groep 55-plussers komt uit een administratieve baan. De kans om weer zo’n baan te vinden is klein, omdat er door automatisering steeds minder administratieve banen zijn. (Foto: Pixabay)

UWV verstrekte eind juli 2022 in Haaglanden 6.979 WW-uitkeringen. Ruim een kwart van die uitkeringen ging naar werkzoekenden van 55 jaar of ouder. 

In de leeftijdsgroep boven de 55 jaar zijn de afgelopen 15 jaar dan wel veel meer mensen gaan werken dan in andere leeftijdsgroepen, maar toch staat er nog een aanzienlijke groep 55-plussers aan de kant in Haaglanden.

Wanneer een 55-plusser zijn baan verliest, heeft hij meer moeite met het vinden van een nieuwe baan. Dat kan onder andere komen doordat zij een beroep hebben waarin minder werk te vinden is. Het is daarom belangrijk dat 55-plussers breder zoeken dan hun beroep of branche en kijken of zij werk kunnen vinden in een kansrijker beroep.

Patricia Ladan, rayonmanager UWV Haaglanden: ‘We zien dat werkzoekenden boven de 55 steeds vaker een baan vinden! De krappe arbeidsmarkt opent voor hen meer deuren. Gelukkig, want ook hen hebben we keihard nodig om het personeelstekort te lijf te gaan. Naast het werk dat zij verzetten, zien we heel vaak dat deze senior collega’s ook jongere collega’s coachen én hun kennis en ervaring doorgeven.”

Nog veel te weinig werkgevers grijpen de kans om een ervaren en betrokken collega binnen te halen

“Nog veel te weinig werkgevers grijpen de kans om een ervaren en betrokken collega binnen te halen. Zonde! Ook zouden werkzoekenden nog vaker het vertrouwde terrein moeten verlaten in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Onbekend maakt onbemind. Wij brengen werkgevers en werkzoekenden graag met elkaar in contact tijdens evenementen. Kennis maken en zien en horen wat je elkaar kan brengen werkt heel goed!’

27% van de WW-uitkeringen

UWV verstrekte eind juli 2022 in Haaglanden 6.979 WW-uitkeringen aan werkzoekenden. Het aantal WW-uitkeringen daalde in die maand met 4,2% (-306 WW-uitkeringen) en in een jaar tijd met 30,4% (-3.053). Van de 6.979 uitkeringen, gingen er 1.881 naar 55-plussers. Oudere werkzoekenden hebben daarmee een aandeel van 27% in het totaal van de WW-uitkeringen. In vergelijking met vorig jaar zijn dit er 753 minder. Het WW-percentage, dat wil zeggen de WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is voor de regio met 1,5% net iets lager dan de 1,6% voor Nederland.

UWV

55-plussers vergroten baankansen door breder te kijken

In Haaglanden ontvangen bijna 300 werkzoekende 55-plussers met een minder kansrijk beroep een WW-uitkering. Een grote groep 55-plussers komt uit een administratieve baan. De kans om weer zo’n baan te vinden is klein, omdat er door automatisering steeds minder administratieve banen zijn. De concurrentie in deze banen is daarom groot. Anderen deden productiewerk of een andere vorm van zware arbeid. 

‘Overstapberoepen’

Breder zoeken naar een baan in een kansrijk beroep of zelfs bij- of omscholen naar een kansrijker beroep kan een oplossing zijn. UWV ondersteunt werkzoekenden hierbij door met hen te kijken naar skills en zo beroepen te identificeren waar zij goed naar kunnen overstappen, zogenoemde ‘overstapberoepen’. Ook organiseert UWV evenementen waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen ontmoeten. Voor werkgevers zijn dit goede gelegenheden om kennis te maken, ook met de ruim 700 55-plussers met een beroep waarin krapte bestaat.

“Door niet te kijken naar leeftijd of opleiding, maar ons meer te richten op wat mensen in huis hebben én de mogelijkheden die er zijn, al dan niet met scholing, ontstaan er veel kansen. Zeker voor oudere werkzoekenden met veel werkervaring”, vertelt Jean-Paul Biever, arbeidsmarktadviseur UWV.

Oudere WW’ers stromen minder vaak uit naar werk

Uit onderzoek van UWV blijkt dat de groep 55-plussers minder makkelijk werk vindt dan andere leeftijdsgroepen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt. Het onderzoek laat zien dat in de eerste helft van 2021 bijna de helft van de 55-plussers uitstroomde naar werk. Voor andere leeftijdsgroepen was dat zo’n 60% of meer. We zagen al een stijging van 3% vergeleken met de eerste helft 2020 naar de 1e helft 2021. Dit lijkt al een voorbode van de krapte die zich aandiende vanaf de het tweede kwartaal van 2021.

Oudere werkzoekenden waardevol voor werkgevers

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat alle beschikbare arbeidskrachten optimaal worden benut. Juíst de iets oudere arbeidskrachten. UWV ziet grote voordelen als werkgevers oudere werknemers in dienst nemen. Door hun werkervaring en vakkennis zijn ze vaak snel ingewerkt en leveren ze snel toegevoegde waarde voor de organisatie. Bovendien zijn oudere werknemers loyaal en gemotiveerd en zijn ze door hun ervaring beter bestand tegen stress. Daarnaast kunnen werkgevers onder voorwaarden gebruik maken van verschillende financiële regelingen als zij oudere werkzoekenden aannemen.

Samen met partners anders kijken

Samen met partners zet UWV zich in om ervoor te zorgen dat werkgevers de waarde van oudere werknemers beter zien en waarderen. Door ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden te organiseren, bijvoorbeeld. Of door oudere werkzoekenden te plaatsen op een baan, eventueel met aanvullende scholing. Daarnaast stimuleren we werkzoekenden om breder te zoeken naar banen in kansrijke beroepen. Zij hebben zoveel meer kansen als ze ook kijken naar de interesses, skills en ervaring die zij hebben. Via het regionaal mobiliteitsteam kan loopbaancoaching worden ingezet om een plek te vinden die bij iemand past.