Historisch Jaarboek Westland 2022 overhandigd aan wethouder Barend Rombout

Algemeen
De omslag van het Historisch Jaarboek Westland 2022.
De omslag van het Historisch Jaarboek Westland 2022. (Foto: Pieter van der Brugge)

Het Historisch Jaarboek 2022 van het Genootschap Oud-Westland is uit. Op zaterdag 3 september is het jaarboek tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Domkerk in De Lier worden gepresenteerd. Wethouder Barend Rombout van cultuur heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen.

Het jaarboek bevat een artikel over 350 jaar timmerbedrijvigheid op de plek van het huidige museum De Timmerwerf in de Hoofdstraat in De Lier. Voor het artikel over de Timmerwerf hebben de auteurs Gerben Dijkstra en Jan den Hoed onder andere rekeningen bestudeerd voor de door de timmerlieden geleverde producten en diensten in de loop van de eeuwen. Tot de vaste klanten behoorde de Domkerk waar onderhoud aan kerk en toren werd verricht. Voor diverse molens in de polder zoals de Groeneveldse molen werd ook veel werk verricht. Een bijzondere opdracht was het maken van een galg voor een terechtstelling.

De inhoud van het rijk geïllustreerde jaarboek 2022 is gevarieerd. Het openingsartikel is van de hand van Ton van Zeijl over de jeugdcultuur in Kwintsheul. In 1962 startte in de veiling aan de Bovendijk jeugdsoos Vivax waarna al snel Beatgroepen optraden zoals Group 1850 met psychedelische muziek. Voor de entree was het voldoende om de blauwe lidmaatschapskaart met parochiestempel te tonen. In 1971 zorgde Kwintsheul voor landelijk nieuws door een verkiezingsavond met de ministers Veringa, Nelissen, Schmeltzer en Luns, allen KVP, te organiseren.

Thuisfront Indië

Adri van Vliet verdiepte zich in het ‘thuisfront’ van de honderden Westlandse jongens, die van 1946 tot 1950 in het toenmalige Nederlandse Indië dienden. Minder bekend is dat 25 militairen in Indië sneuvelden of bezweken aan hun opgelopen verwondingen. Vanuit het thuisfront werden kerstpakketten, boeken tijdschriften, films, radio’s en grammofoons naar Indië gestuurd. Een avond in de bloemenveiling met 3000 bezoekers bracht geld op voor een kantinewagen. Zelf mochten de soldaten brieven van maximaal een A4 naar huis sturen. Door zelfcensuur werd er nooit bericht over de gruwelijkheden van de oorlog. Bij thuiskomst was er niemand geïnteresseerd in het verhaal van de teruggekeerde militairen.

Pieter van der Brugge schrijft over de tuinderspaden in het Westland waarvan er veel de laatste tientallen jaren hebben moeten wijken voor de schaalvergroting in de tuinbouw. De auteur is nog tot 27 tuinderspaden gekomen, die deels behouden zijn gebleven. De lengte varieert tussen de 30 en 350 meter. Een van de oudste en bekende tuinderspaden loopt langs het water bij druivenkwekerij Sonnehoeck.

Veenbazen

De bijdrage van Jaap van Duijn gaat over een minder bekend aspect van het Westland: het afgraven van veengronden voor turfwinning. Door de afgraving in de tweede helft van de 18de eeuw ontstonden de Oud en Nieuw Wateringveldse Polders, die onder water kwamen te staan. In 1848 en 1849 zijn ze weer drooggemalen om ze voor de akkerbouw gereed te maken. De polders met een diepte tot -4 meter NAP behoren tot de laagste stukjes van het Westland.

Diverse auteurs beschrijven voor de destijds zelfstandige gemeenten van het Westland de geschiedenis van de oudste raadhuizen. De streek Westland wordt ruim opgevat. Dat betekent dat ook aandacht wordt besteed aan de raadhuizen in Loosduinen, Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Wil Bol bespreekt in de archeologische kroniek de resultaten van de opgravingen op Molenslag in Monster, De Kreken in Poeldijk en De Gouw tussen Poeldijk en Kwintsheul. Op Molenslag zijn sporen uit de ijzertijd opgegraven en in de Kreken en de Gouw uit de Romeinse tijd. Een bibliografie van verschenen publicaties in het Westland in 2021 en het jaarverslag van het Genootschap Oud-Westland maken het jaarverslag compleet.

Het jaarboek is vanaf 5 september voor € 14,95 te koop in de boekhandel en in het Westlands Museum en via de website: https://oudwestland.nl.