Merel van der Zalm wint Doe Weer Mee! Pluim 2022 Westland

Algemeen
v.l.n.r. Carina Oosterwijk, Anja Varekamp, Merel van der Zalm en Stefanie de Klerk (Doe Weer Mee!).
v.l.n.r. Carina Oosterwijk, Anja Varekamp, Merel van der Zalm en Stefanie de Klerk (Doe Weer Mee!). (Foto: SDWM)

“Dankzij Merel van der Zalm hebben vele minder geletterde Westlanders de weg naar scholing gevonden.’’ Om die reden heeft Merel de Doe Weer Mee! Pluim 2022 Westland ontvangen. Donderdag 15 september reikte de Westlandse wethouder Barend Rombout de pluim uit aan een totaal verraste Merel van der Zalm, die tot april j.l. coördinator Taalhuis Westland was.

Ook taalambassadeurs Carina Oosterwijk en Anja Varekamp van Doe Weer Mee! waren erbij. Plaats van handeling was het Glazen Radiohuis in de Bogaard, waar de uitzending van 12 tot 16 september geheel gaat over (het ontbreken van) basisvaardigheden zoals lezen, schrijven én rekenen ter gelegenheid van de Week van Lezen en Schrijven 2022.

Juryrapport

Merel heeft van 2017 tot 2022 als taalcoördinator van Taalhuis Westland zich laten zien als een betrokken en bewogen motor in de bestrijding van laaggeletterdheid in Westland. Dankzij haar inspanningen is er een goed functionerend Westlands Taalnetwerk waardoor vele Westlanders de weg naar scholing weten te vinden. Een zeer verdiende Pluim! Merel bedankt!

Doe Weer Mee!-Pluim

In de regionale wervingscampagne ‘Doe Weer Mee!’ werken gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland en ROC Mondriaan samen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Haaglanden. De Pluim wordt jaarlijks per deelnemende gemeente uitgereikt aan een persoon of organisatie die hieraan een bijzondere bijdrage levert.

De wervingscampagne Doe Weer Mee richt zich op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal en digitale vaardigheden onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Voor meer info, ga naar rocmondriaan.nl/doe-weer-mee.

Glazen Radiohuis

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Haaglanden gaat het om 18% van de volwassenen. Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben.

Stichting Cineac Den Haag organiseert van 12 tot en met 16 september tussen 7 en 18 uur een glazen radiohuis voor iedereen in heel Haaglanden, op het Bomenplein in het Rijswijkse winkelcentrum Bogaard.