Expositie in de Timmerwerf: Westlanders op de Lee

Algemeen
De Westlandse schuit met de opgetrokken loopplank op weg naar de veiling heeft nog een originele puntvormige voorsteven.
De Westlandse schuit met de opgetrokken loopplank op weg naar de veiling heeft nog een originele puntvormige voorsteven. (Foto: Aad van Zeijl)

Op zaterdag 1 oktober gaat de nieuwe expositie ‘Transport over het Leewater’ van start in museum De Timmerwerf. Dit keer is in het vervoer over water in vroeger tijden gedoken. Het Westland was een gebied dat nog niet ontsloten was en daardoor waren de inwoners aangewezen op de waterwegen in de regio. Zowel boeren, tuinders als ondernemers voeren met hun platte schuit naar hun plaats van bestemming. Zo ook in De Lier, waar de schuiten niet alleen hun weg zochten naar veiling Westerlee, maar de schippers over de Lee naar allerlei bestemmingen voeren met hun schuit.

In de tentoonstelling is de ontwikkeling van de Westlandse schuit vanaf de zeventiende eeuw te zien. Het belang van de Lee voor het ontstaan van het dorpje De Lier vanaf ongeveer het jaar 1000 krijgt een prominente plaats; het stroomgebied van de Lee was voor bijna alle Lierse bedrijven de belangrijkste vorm van transport. Op overzichtskaarten is te zien welke Lierse bedrijven en locaties vanaf de negentiende eeuw afhankelijk waren van schuiten en schippers.

Daarnaast zijn er prachtige schilderijen te zien waarop de Westlandse schuit is afgebeeld, veelal gemaakt door schilders van de Haagse School, die graag in het Westland kwamen schilderen. Ze zijn bijna allemaal afkomstig uit een privécollectie en enkele uit het Westlands Museum. Afbeeldingen waaruit blijkt dat de schuit een onmisbare rol vervulde bij het vervoer van producten.

De films die tijdens de zaterdagen worden gedraaid tonen een fascinerend tijdsbeeld van het leven van de schippers. In de vitrines zijn schaalmodellen van Westlanders te bewonderen en veel originele voorwerpen die met het vervoer over water te maken hebben.

Er zullen in deze periode interessante activiteiten worden georganiseerd rond de varende Westlanders; voor informatie zie de website van het museum.

Tot juni 2023 elke zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur te zien in Museum ‘De Timmerwerf’, Hoofdstraat 63 in De Lier, www.museumdetimmerwerf.nl.