Pijlers van de samenleving: ‘Een soort maatschappelijk werk’

Algemeen
Vrijwillig Wooncoaches Nelleke, Nel en Lisa overleggen na een drukke ochtend op de Ambachtsstraat 10.
Vrijwillig Wooncoaches Nelleke, Nel en Lisa overleggen na een drukke ochtend op de Ambachtsstraat 10. (Foto: Linda van der Klooster)

Nel, Nelleke en Lisa zijn Vrijwillige Wooncoaches voor Vitis Welzijn. Ze helpen Westlanders bij het zoeken naar een huurwoning en bieden advies en ondersteuning bij vragen over wonen, als urgentieverklaringen, huurtoeslag, WMO-aanvragen en doorstroming naar een andere woning. “Je helpt Westlanders met advies, maar ook door ze hun verhaal te laten vertellen.”

door Linda van der Klooster

Namens Vitis Welzijn houden de Vrijwillig Wooncoaches Nel, Nelleke en Lisa elke week op dinsdag- en woensdagochtend inloopspreekuur bij het Buurt Informatiepunt in Naaldwijk aan de Ambachtsstraat 10.

“Wij begonnen met helpen van mensen die niet goed met een computer overweg kunnen, terwijl alles steeds meer digitaal wordt”, vertelt Nel. “Bijvoorbeeld met inschrijven als woningzoekende, uploaden van documenten. Dat soort zaken.”

De hulp is complexer geworden. Nelleke: “Wij krijgen eigenlijk te maken met problemen achter de problemen. Ik was al buurtbemiddelaar en dit was een mooie overlap. Het is een soort maatschappelijk werk.”

“We krijgen ook te maken met problemen in de relationele sfeer”, vertelt Lisa. Ze werkt ook als vrijwilliger bij Vitis Welzijn op de afdeling Welzijnsdiensten en bij het Buurt Informatiepunt. “Je moet mensen een beetje op hun gemak stellen. Je bent toch een vreemde waar ze bij aankloppen met hun verhaal.”

“Je helpt inwoners met advies, maar ook door ze hun verhaal te laten vertellen”, zegt Nel.

Woningdruk

Er is momenteel een groot tekort aan woningen. “Daar zijn meerdere oorzaken voor”, legt Lisa uit. “Steeds meer alleenstaanden, veel scheidingen, vluchtelingen, ouderen die wel willen doorstromen, maar geen huis kunnen vinden. Het geeft allemaal woningdruk. De wachttijden voor een woning lopen op en daardoor ook de groep woningzoekenden.”

Als je bij de Vrijwillig Wooncoaches op het spreekuur komt, kijken de Vrijwillig Wooncoaches hoe je zo optimaal mogelijk gebruik maakt van de mogelijkheden die er zijn. Of dat je bijvoorbeeld slimmer kunt reageren. “Wij kunnen geen huis uit de lucht plukken”, zegt Nelleke. “Maar we kunnen wel de weg wijzen, kijken naar de betere strategie. En we geven duidelijkheid. Mensen zijn blij als ze weten waar ze aan toe zijn. Dat is ook wat waard.”

“Heel soms komen mensen in aanmerking voor urgentie.”, vertelt Nel. “De verhalen achter de verhalen die je hoort kunnen zo schrijnend zijn. Scheidingen, dat zijn trieste dingen. Dan wil je uit elkaar maar de wachttijden voor een huis zijn opgelopen. Als je zelf dan geen netwerk hebt, kan dat een drama zijn. Bij een urgentieaanvraag komt veel kijken. Voor veel mensen is het een doolhof.”

“Het interpreteren van de vragenlijst is ook ingewikkeld”, voegt Lisa toe. “Dan is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen. Niet te meegaand zijn.”

Training

De Vrijwillig Wooncoaches krijgen training om hun werk goed te kunnen doen. “Van Vitis Welzijn, van de Belastingdienst, van de Meldcode Huiselijk Geweld tot Hoe bespaar je energie?”, somt Nelleke op.

Nel zit sinds enkele maanden in de Adviesraad Sociaal Domein. “Die adviseren de gemeente over beleid vanuit de praktijk. Een soort medezeggenschapraad voor burgers. Ik zit in de kerngroep Wonen, Zorg en Welzijn. De kennis die ik hier opdoe, komt daarin goed van pas.”

“We signaleren ook”, vertelt Nelleke. “Kijken naar welke instantie we kunnen doorverwijzen. Er is veel mogelijk aan steun in de Gemeente Westland, als je de weg weet. Het Sociaal Kern Team, het WMO-loket, en de Rechtswinkel als er juridische kanten aan een zaak zitten.”

De Vrijwillig Wooncoaches overleggen veel met elkaar. “Daar nemen we na elk spreekuur de tijd voor”, zegt Nelleke. “Sparren en stoom afblazen. Ook hebben we regelmatig overleg met het Sociaal Kern Team om te bespreken wat we voor een inwoner kunnen doen en wanneer we doorverwijzen.”

Nuttig

Waarom hebben de Wooncoaches voor deze vrijwilligersbaan gekozen? Nel: “Ik vind het heel erg fijn dat ik me nuttig kan maken. Mijn opgedane kennis en ervaring die ik in de loop van mijn betaalde leven heb opgedaan, in te zetten. Ook was het, toen ik naar het Westland verhuisde, een goede manier om aan de nieuwe omgeving te wennen.”

Nelleke vindt de verscheidenheid aan mensen interessant. “Je komt hier veel verschillende mensen tegen en dat maakt het leuk. Soms zijn er schrijnende situaties, heel triest en je kan niet alles doen wat je graag zou willen. Maar je kan mensen wel adviseren en die dankbaarheid maakt het leuk.”

“Je maakt het verschil”, beaamt Lisa. “Dat geeft voldoening.”

Nelleke: “Het is een soort woud waar je de paden loopt te zoeken voor de mensen. Als iemand echt geholpen en dankbaar is, dan voelt dat erg goed.”

Meer informatie over de Vrijwillig Wooncoaches? Kijk op www.vitiswelzijn.nl. Wil je ook je ervaring gebruiken om iets voor een ander te betekenen? Kijk voor een passende vacature op www.westlandvoorelkaar.nl.