Kustplan moet einde maken aan handhavingszaken op strand

Algemeen
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Met het bestemmingsplan Kust wil de gemeente handhavingszaken bij strandondernemers voorkomen. In de commissie van dinsdag ontstond er discussie over. Moet de inhoud niet breder worden getrokken?

Het bestemmingsplan Kust waarmee wethouder Ben van der Stee (Westland Verstandig, Ruimtelijke Ordening) handhavingszaken bij strandondernemers wil voorkomen, heeft geleid tot een uitvoerige discussie in de commissie van dinsdag.

Idee van Van der Stee is om recreatie in alle strandhoreca toe te staan. Surfschool Westbeach met een aparte status als strandrecreatie, krijgt met het bestemmingsplan de mogelijkheid klanten te voorzien van eten en drinken.

WestBeach begon in 2005 als surfschool op het strand van Monster. De eigenaar mocht zijn klanten na afloop echter geen koffie of broodje verkopen; hij had daarvoor niet de benodigde horecavergunning. De gemeenteraad had eerder bepaald geen tiende strandtent aan de Westlandse kust te willen. Daarom was het voor de eigenaar Paul Verhoeven onmogelijk een horecavergunning te krijgen.

De ondernemer heeft zich jarenlang tot het uiterste ingespannen wel een horecavergunning te verkrijgen. Er zijn verschillende rechtszaken over gevoerd. De rechter bepaalde onder meer dat de ondernemer opgelegde dwangsommen terug moet krijgen van de gemeente, zei Paul Verhoeven tijdens zijn inspreekbeurt in de commissie. In zijn betoog stelt hij ook dezelfde pacht te betalen als de negen strandhoreca-ondernemers. Toch heeft hij niet dezelfde rechten. In het verleden heeft hij de politiek al eens voorgehouden het ronduit vreemd te vinden dat hij klanten na het surfen niets mag aanbieden.

Vanuit de politiek kwam de vraag waarom in het bestemmingsplan ook niet de zaken voor andere strandgebruikers zoals de reddingsbrigade en de zeilschool worden geregeld. Zo werkt de reddingsbrigade aan een plan voor een permanent onderkomen op het strand. Toestemming daarvoor is al gegeven. In het bestemmingsplan Kust is er niets over opgenomen.

Wethouder Van der Stee hield de commissie voor dat het maken van een integrale kustvisie veel te gecompliceerd is om in een half jaar rond te hebben. “Bij een kustvisie zijn veel partijen betrokken.’’ Hij noemt de verschillende overheden die iets hebben te zeggen over de kust en op verenigingen die betrokken zijn. Ook is een uitgebreid participatietraject nodig. “Dit bestemmingsplan Kust is alleen gemaakt om een einde te maken aan de handhavingszaken en de strandhoreca en strandrecreatie te reguleren.’’

Voorwaarden

De gemeente heeft een stikstofberekening uitgevoerd om de eigenaar van Westbeach tegemoet te komen en hem de gelegenheid te bieden horeca-activiteiten uit te voeren, legt Van der Stee uit. Zijn horeca is wel aan voorwaarden gebonden. Zo mag de ondernemer uitsluitend zijn eigen, recreërende klanten van eten en drinken voorzien. Daarom wordt van hem verwacht dat hij registratielijsten bijhoudt. Dit is ook opgenomen in het bestemmingsplan. Vanuit de commissie werd gewezen op de AVG, de privacywet. Volgens Van der Stee staat die klantenregistratie echter niet in de weg. “De ondernemer ontvangt veel scholen. Die kunnen gewoon leerlingenlijsten geven,’’ stelt hij.

De gemeente vindt bovendien presentielijsten noodzakelijk om het handelen van de ondernemer te kunnen toetsen. Als er een controleur komt, kan die direct nagaan of de gasten op het terras klanten van Westbeach zijn en geen toevallige passanten.

De bedoeling is dat strandbezoekers die niet speciaal voor WestBeach komen, hun kopje koffie bij een strandtent halen.

Verder moet de eigenaar zich houden aan een vroege sluitingstijd, zo is in het plan opgenomen. Op de vraag waarom die noodzakelijk is, antwoordde Van der Stee dat er verschil moet worden gemaakt tussen strandhoreca en strandrecreatie.

Van de eigenaar wordt verwacht dat hij een bord bij zijn uitspanning plaatst om duidelijk aan te geven dat hij recreatie biedt en geen strandpaviljoen is.

De strandondernemer heeft bij zijn inspreekbeurt gezegd zelf een stikstofberekening te hebben laten uitvoeren. Die pakt volgens hem anders uit dan de berekening van de gemeente. Mocht hij een rechtszaak beginnen, dan laat hij zijn berekening zien.

Het onderwerp wordt volgende maand ook nog door de gemeenteraad besproken.